Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Diana Huffaker

Caerdydd yn penodi arbenigwr lled-ddargludyddion cyfansawdd blaenllaw o UDA

26 Mai 2015

Mae un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd ar led-ddargludyddion cyfansawdd (compound semiconductors) wedi cael ei benodi i arwain labordy ymchwil newydd ym Mhrifysgol Caerdydd

Medical Students

Penblethau gofal cleifion

26 Mai 2015

Myfyrwyr meddygaeth a gofal iechyd ar draws y DU yn nodi lefelau uchel o gam-drin a thorri polisïau diogelwch ac urddas cleifion.

tab on computer showing Twitter URL

Astudiaeth newydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn argymell bod angen i'r heddlu ganolbwyntio ar y 24 awr cyntaf yn dilyn digwyddiad terfysgol er mwyn lleihau casineb ar-lein.

22 Mai 2015

Gallai ymyrraeth gan yr heddlu ymhen y 24 awr cyntaf yn dilyn digwyddiad terfysgol fod yn hollbwysig er mwyn lleihau casineb ar-lein a'i atal rhag lledaenu, yn ôl astudiaeth newydd gan wyddonwyr cymdeithasol a chyfrifiadureg Prifysgol Caerdydd..

US Ambassador to the United Kingdom stands with 2 staff members in front of banners

Llysgennad UDA ar gyfer y DU yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

22 Mai 2015

Rhoddwyd croeso cynnes heddiw i Matthew W Barzun, Llysgennad UDA ar gyfer y DU, i Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd.

'Languages for All' students

2,500 yn cofrestru ar y cynllun 'Ieithoedd i Bawb' cyntaf mewn prifysgol yn y DU

21 Mai 2015

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae dros 2,500 o fyfyrwyr nad ydynt yn astudio cyrsiau iaith ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dysgu iaith newydd yn rhad ac am ddim yn rhan o gynllun blaenllaw i gynyddu symudedd myfyrwyr yn rhyngwladol.

Woman looking through mobile phone at graffiti

Prosiect yn defnyddio diwylliant i fynd i'r afael â thlodi

21 Mai 2015

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner allweddol i brosiect arloesol sy'n manteisio ar bŵer diwylliant er mwyn helpu i fynd i'r afael â thlodi yng Nghymru.

Hay Festival site - Finn Beales

Arbenigwyr y Brifysgol yn mynd i'r afael â materion byd-eang yng Ngŵyl y Gelli

20 Mai 2015

Bydd arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn mynd i'r afael â rhai o broblemau mwyaf dybryd cymdeithas gerbron cynulleidfaoedd mewn gŵyl lenyddiaeth fyd-enwog.

Advanced LIGO project, USA

Ymchwilwyr Caerdydd yn helpu i chwilio am donnau disgyrchiant Einstein

19 Mai 2015

Bydd uwchgyfrifiadur yn y Brifysgol yn chwilio am signalau gan synwyryddion tonnau disgyrchiant sydd wedi'u huwchraddio

Senedd Building in Cardiff Bay

Ymchwilwyr Caerdydd yn mynd â gwyddoniaeth i'r Senedd

19 Mai 2015

Academyddion y Brifysgol yn arddangos eu gwaith ymchwil mewn digwyddiad blynyddol yn y Cynulliad

Exterior of the Hadyn Ellis Building

Adeilad ymchwil o bwys yn ennill gwobr dylunio

18 Mai 2015

Mae adeilad ymchwil blaenllaw yn y Brifysgol, gwerth £30m, wedi ennill gwobr mawr ei bri yn y diwydiant am ei ddyluniad.