Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Medical Students

Penblethau gofal cleifion

26 Mai 2015

Myfyrwyr meddygaeth a gofal iechyd ar draws y DU yn nodi lefelau uchel o gam-drin a thorri polisïau diogelwch ac urddas cleifion.

garden tools and vegetables on mud

Cynllun bwyd iach ar gyfer gardd gymunedol newydd

26 Mai 2015

Mae trigolion yn creu canolbwynt ar gyfer gweithgareddau cymunedol yng nghanol Grangetown, gyda chefnogaeth un o brosiectau ymgysylltu blaenllaw Prifysgol Caerdydd.

tab on computer showing Twitter URL

Astudiaeth newydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn argymell bod angen i'r heddlu ganolbwyntio ar y 24 awr cyntaf yn dilyn digwyddiad terfysgol er mwyn lleihau casineb ar-lein.

22 Mai 2015

Gallai ymyrraeth gan yr heddlu ymhen y 24 awr cyntaf yn dilyn digwyddiad terfysgol fod yn hollbwysig er mwyn lleihau casineb ar-lein a'i atal rhag lledaenu, yn ôl astudiaeth newydd gan wyddonwyr cymdeithasol a chyfrifiadureg Prifysgol Caerdydd..

US Ambassador to the United Kingdom stands with 2 staff members in front of banners

Llysgennad UDA ar gyfer y DU yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

22 Mai 2015

Rhoddwyd croeso cynnes heddiw i Matthew W Barzun, Llysgennad UDA ar gyfer y DU, i Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd.

'Languages for All' students

2,500 yn cofrestru ar y cynllun 'Ieithoedd i Bawb' cyntaf mewn prifysgol yn y DU

21 Mai 2015

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae dros 2,500 o fyfyrwyr nad ydynt yn astudio cyrsiau iaith ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dysgu iaith newydd yn rhad ac am ddim yn rhan o gynllun blaenllaw i gynyddu symudedd myfyrwyr yn rhyngwladol.

Woman looking through mobile phone at graffiti

Prosiect yn defnyddio diwylliant i fynd i'r afael â thlodi

21 Mai 2015

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner allweddol i brosiect arloesol sy'n manteisio ar bŵer diwylliant er mwyn helpu i fynd i'r afael â thlodi yng Nghymru.

Hay Festival site - Finn Beales

Arbenigwyr y Brifysgol yn mynd i'r afael â materion byd-eang yng Ngŵyl y Gelli

20 Mai 2015

Bydd arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn mynd i'r afael â rhai o broblemau mwyaf dybryd cymdeithas gerbron cynulleidfaoedd mewn gŵyl lenyddiaeth fyd-enwog.

Advanced LIGO project, USA

Ymchwilwyr Caerdydd yn helpu i chwilio am donnau disgyrchiant Einstein

19 Mai 2015

Bydd uwchgyfrifiadur yn y Brifysgol yn chwilio am signalau gan synwyryddion tonnau disgyrchiant sydd wedi'u huwchraddio

Senedd Building in Cardiff Bay

Ymchwilwyr Caerdydd yn mynd â gwyddoniaeth i'r Senedd

19 Mai 2015

Academyddion y Brifysgol yn arddangos eu gwaith ymchwil mewn digwyddiad blynyddol yn y Cynulliad

Exterior of the Hadyn Ellis Building

Adeilad ymchwil o bwys yn ennill gwobr dylunio

18 Mai 2015

Mae adeilad ymchwil blaenllaw yn y Brifysgol, gwerth £30m, wedi ennill gwobr mawr ei bri yn y diwydiant am ei ddyluniad.