Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Women adding value to the economy

Cyflogwyr yn ymgymryd â'r her i gau bylchau cyflog rhwng dynion a menywod yng Nghymru pay gaps in Wales

17 Mehefin 2015

Mae tri sefydliad sector cyhoeddus yng Nghymru, sy'n cyflogi cyfanswm cyfunol o bron i 23,000 o staff, wedi ymgymryd â'r her i geisio cau bylchau cyflog rhwng dynion a menywod yn y farchnad lafur, sy'n broblem ers amser maith.

postgraduate teaching centre outside photo of sign

Gwobr adeiladu i ganolfan addysgu £13.5m

16 Mehefin 2015

Mae'r ganolfan newydd i ôl-raddedigion yn Ysgol Busnes Caerdydd, sy'n werth £13.5m, wedi ennill gwobr o bwys mewn digwyddiad sy'n dathlu'r gorau ym maes adeiladu yng Nghymru.

Adult students sat on grass looking at notes

Y Brifysgol yn cynnig Llwybrau at radd i oedolion sy'n dysgu

16 Mehefin 2015

Arddangos Llwybrau dysgu gradd yn ystod Wythnos Addysg Oedolion

Business school logo

Cyfnodolyn marchnata rhyngwladol yn rhoi Ysgol Fusnes Caerdydd ar y brig am effaith ymchwil

15 Mehefin 2015

Mae adran Marchnata a Strategaeth Ysgol Busnes Caerdydd ar y brig mewn astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn Australasian Marketing Journal. Maryland, Rice, Dartmouth a Duke yw'r goreuon wedi hynny

Marcel Kittel winning Velothon Berlin

Miloedd o feicwyr yn dod i'r Brifysgol ar gyfer Velothon Cymru

12 Mehefin 2015

Bydd adeiladau'r Brifysgol yn gefndir ar gyfer digwyddiad cyntaf erioed Velothon Majors yng Nghymru.

Animal remains

Archeolegwyr yn darganfod tystiolaeth 'ddigyffelyb ar lefel fyd-eang' o arferion gwledda cynhanesyddol Cymru

11 Mehefin 2015

Mae gwaith ymchwil newydd gan archeolegwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dangos tystiolaeth 'ddigyffelyb ar lefel fyd-eang' o arferion gwledda cynhanesyddol unigryw yn ne Cymru oedd yn ymwneud â phorc yn bennaf.

setting up lights in lab

Ymchwilwyr Caerdydd yn arddangos cyfleuster mellt arloesol

11 Mehefin 2015

Bydd labordy ym Mhrifysgol Caerdydd yn agor ei ddrysau heno i ddangos sut mae tîm blaenllaw yn datblygu ymchwil arloesol i fellt.

Yr Athro Colin Riordan

Dylanwad y Brifysgol yn treiddio drwy economi Cymru ac economi ehangach y DU

10 Mehefin 2015

Braf iawn oedd cael croesawu Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart AC, yn ddiweddar wrth iddi ymweld â safle Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd newydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) sydd werth £44m

Petri dish containing bacteria

Dileu heintiau difrifol

10 Mehefin 2015

Astudiaeth yn dangos bod sychwyr gwlyb glanedol clinigol yn lledaenu heintiau difrifol yn yr ysbyty

Edwina stood with builders on CUBRIC construction site

Gweinidog yr Economi yn ymweld â safle canolfan delweddu'r ymennydd newydd y Brifysgol

10 Mehefin 2015

Mae Edwina Hart AC, Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, wedi ymweld â safle Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd newydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC).