Ewch i’r prif gynnwys

2015

Postgraduate students sitting on the steps

Y Brifysgol yn codi un lle yn Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd

15 Medi 2015

Cynnydd yn parhau mewn tabl cynghrair mawreddog o brifysgolion y byd

Twitter screen

Am gael noson dda o gwsg, blant?

15 Medi 2015

Adroddiad gan sefydliad ymchwil yng Nghaerdydd yn datgelu effeithiau'r cyfryngau cymdeithasol ar batrymau cwsg a lles pobl ifanc

Graham Hutchings CCI Director

Catalydd ailgylchu gwastraff yn hwyluso'r broses gwneud biodiesel

10 Medi 2015

Ymchwilwyr y Brifysgol yn datblygu catalydd i ailgylchu gwastraff a chynhyrchu mwy o fiodiesel .

MRI scanner

Gwobr ar gyfer proses newydd i fapio tiwmorau newydd

10 Medi 2015

University researcher recognised for innovative approach to improve radiation treatment for cancer patients.

Mentor Cymru

Mencap Cymru a myfyrwyr y gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd yn lansio pecyn cymorth

10 Medi 2015

Bydd pecynnau cymorth yn helpu oedolion ag anableddau dysgu i gael gafael ar wasanaethau.

MJ hologram/shadow

Hologramau cerddoriaeth bop: dadleuol neu drawsnewidiol?

10 Medi 2015

Arbenigwyr cerddoriaeth yng Nghaerdydd ar gyfer cynhadledd ryngwladol am ddyfodol y diwydiant pop

Genetic Research

£17m yn hwb ar gyfer gwaith ymchwil gwyddonol

9 Medi 2015

Arian ar gyfer prosiect i ehangu gwaith ymchwil gwyddonol o'r radd flaenaf yng Nghymru.

Damien Radcliffe

Ymyrraeth ar gyfer sector newyddiaduraeth hyperleol y DU

8 Medi 2015

Adroddiad pwysig yn codi pryderon ynghylch cynaliadwyedd y sector .

 Professor Chris McGuigan

Treial clinigol ar gyfer triniaeth Caerdydd ar gyfer yr eryr

8 Medi 2015

Mae'r claf cyntaf erioed wedi cael ei gofrestru ar gyfer cam III hollbwysig y treial clinigol ar gyfer cyffur arloesol gan Brifysgol Caerdydd a allai roi gobaith i filiynau o bobl sy'n dioddef o'r eryr (shingles).

BMA Award Photo JK

Gwobr Cymdeithas Feddygol Prydain i ymchwilydd 'coma'

8 Medi 2015

Mae athro o Brifysgol Caerdydd, sydd wedi helpu teuluoedd cleifion ag anfiadau difrifol i'r ymennydd yn sgîl ei gwaith arloesol, wedi ennill gwobr gan Gymdeithas Feddygol Prydain.