Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Jane Seymour with Professor Hanna Diamond

Academydd o Brifysgol Caerdydd yn helpu seren Hollywood i hel achau

21 Awst 2015

Academydd o Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu at raglen o bwys ar y BBC.

Rosetta ston

Trafod taith Rosetta yn yr Amgueddfa

20 Awst 2015

Uwch-gynghorydd Gwyddonol yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yn trafod 'y daith fwyaf cyffrous i archwilio'r gofod ers degawdau'.

Monopoly houses and hotels

'Adeiladu gyda natur i wneud ein dinasoedd yn fwy gwyrdd

19 Awst 2015

Nod prosiect 'seilwaith gwyrdd' yw gwneud ardaloedd trefol yn fwy cynaliadwy

Satisfied students

Boddhad myfyrwyr yn "well nag erioed"

12 Awst 2015

Mae 90% o fyfyrwyr yn dweud eu bod yn fodlon â'u profiad cyffredinol.

tab on computer showing Twitter URL

Canfod troseddau drwy ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol

12 Awst 2015

Bydd adnoddau rhagfynegi 'o'r radd flaenaf' yn cael eu defnyddio gan yr Heddlu Metropolitanaidd i fonitro digwyddiadau troseddol mewn amser real.

Fertility IVF cells

Sberm diffygiol yn cael ei 'achub' mewn astudiaeth o driniaeth ffrwythlondeb

11 Awst 2015

Ymchwilwyr yn defnyddio protein arbennig i sbarduno ffrwythloniad mewn modelau llygod.

Person helping an elderly person

£3m o arian newydd i uned treialon

7 Awst 2015

£3m ar gyfer y tair blynedd nesaf i Uned Treialon De-ddwyrain Cymru yn y Brifysgol.

Dr Thomas Connor

Atal dysentri rhag lledaenu

7 Awst 2015

Gwyddonwyr yn agor y drws ar ein deall o ddysentri.

Lightbulbs in perpetual motion

Angen ymagwedd 'radical' ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

7 Awst 2015

Ymagwedd newydd yn angenrheidiol i fynd i'r afael ag 'argyfwng' y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Sue Leekam

Prawf newydd i helpu i roi diagnosis o awtistiaeth mewn oedolion

6 Awst 2015

Prawf ymddygiad ailadroddus wedi’i ddylunio i gynorthwyo diagnosis.