Ewch i’r prif gynnwys

2015

Telescope

Arsylwi ar y Bydysawd o'r ystafell ddosbarth

1 Hydref 2015

Arian newydd ar gyfer prosiect Prifysgol Caerdydd yn galluogi plant ysgol i arsylwi'r bydysawd yn y dosbarth .

Professor Angela Devereux

Academydd o Gaerdydd yn ohebydd crwydrol ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd

1 Hydref 2015

University law professor volunteers in ‘The Pack’

Smart watch on wrist

Cyfathrebu yn dod yn elfennol gyda SHERLOCK digidol

1 Hydref 2015

IBM a Phrifysgol Caerdydd yn uno i greu SHERLOCK modern.

Students outside Glamorgan

Rhestr THE o Brifysgolion Gorau'r Byd

30 Medi 2015

Y Brifysgol yn ei safle uchaf ers 2009 mewn tabl cynghrair fyd-eang.

EU flag moving in the wnd

Saeson am ffarwelio ag Ewrop?

30 Medi 2015

Mae arolwg newydd yn dangos y byddai 70% o'r rheini sy'n diffinio eu hunain yn Seisnig yn unig yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd.

tab on computer showing Twitter URL

Gwyddonwyr yn mynd i'r afael ag ymosodiadau ar Twitter

30 Medi 2015

Ymchwilwyr y Brifysgol yn datblygu system ddeallus i adnabod dolenni maleisus a gaiff eu lledaenu drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

VC on stage with URI launch banners

Is-Ganghellor am fynd i’r afael â phum problem fawr y byd

29 Medi 2015

Prifysgol Caerdydd yn lansio pum sefydliad ymchwil blaenllaw newydd.

Professor Jonathan Shepherd

Penodi llawfeddyg arloesol yn ymddiriedolwr corff addysgu newydd

29 Medi 2015

Mae llawfeddyg arloesol o Brifysgol Caerdydd, yr Athro Jonathan Shepherd, yn un o 13 o ymddiriedolwyr sydd wedi sefydlu'r Coleg Addysgu newydd.

Aerial view of Ely area

Animeiddiad Prosiect Treftadaeth CAER

25 Medi 2015

Gwreiddiau'r ddinas yn dod yn fyw mewn ffilm gymunedol

Minister for Health and Social Services, Mark Drakeford

Lansiad canolfan newydd ar gyfer ymchwil gofal sylfaenol a gofal brys

25 Medi 2015

Arbenigwyr yn ymgynnull i ddathlu lansiad Canolfan PRIME Cymru.