Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Telescope

Arsylwi ar y Bydysawd o'r ystafell ddosbarth

1 Hydref 2015

Arian newydd ar gyfer prosiect Prifysgol Caerdydd yn galluogi plant ysgol i arsylwi'r bydysawd yn y dosbarth .

Professor Angela Devereux

Academydd o Gaerdydd yn ohebydd crwydrol ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd

1 Hydref 2015

University law professor volunteers in ‘The Pack’

Smart watch on wrist

Cyfathrebu yn dod yn elfennol gyda SHERLOCK digidol

1 Hydref 2015

IBM a Phrifysgol Caerdydd yn uno i greu SHERLOCK modern.

tab on computer showing Twitter URL

Gwyddonwyr yn mynd i'r afael ag ymosodiadau ar Twitter

30 Medi 2015

Ymchwilwyr y Brifysgol yn datblygu system ddeallus i adnabod dolenni maleisus a gaiff eu lledaenu drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

EU flag moving in the wnd

Saeson am ffarwelio ag Ewrop?

30 Medi 2015

Mae arolwg newydd yn dangos y byddai 70% o'r rheini sy'n diffinio eu hunain yn Seisnig yn unig yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Students outside Glamorgan

Rhestr THE o Brifysgolion Gorau'r Byd

30 Medi 2015

Y Brifysgol yn ei safle uchaf ers 2009 mewn tabl cynghrair fyd-eang.

VC on stage with URI launch banners

Is-Ganghellor am fynd i’r afael â phum problem fawr y byd

29 Medi 2015

Prifysgol Caerdydd yn lansio pum sefydliad ymchwil blaenllaw newydd.

Professor Jonathan Shepherd

Penodi llawfeddyg arloesol yn ymddiriedolwr corff addysgu newydd

29 Medi 2015

Mae llawfeddyg arloesol o Brifysgol Caerdydd, yr Athro Jonathan Shepherd, yn un o 13 o ymddiriedolwyr sydd wedi sefydlu'r Coleg Addysgu newydd.

Dr Jennifer Edwards

Gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd ar restr fer Gwobrau Menywod y Dyfodol

25 Medi 2015

Mae ymchwilydd blaenllaw o Brifysgol Caerdydd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Menywod y Dyfodol 2015.

Minister for Health and Social Services, Mark Drakeford

Lansiad canolfan newydd ar gyfer ymchwil gofal sylfaenol a gofal brys

25 Medi 2015

Arbenigwyr yn ymgynnull i ddathlu lansiad Canolfan PRIME Cymru.