Ewch i’r prif gynnwys

2015

Arlene Sierra

Llwyddiant i gyfansoddwr o Gaerdydd yn BBC Proms

7 Medi 2015

Perfformio cyfansoddiad clodwiw gan academydd o'r Ysgol Cerddoriaeth.

Beach coastline

Angen syniadau newydd ar gyfer rheoli ein harfordiroedd

4 Medi 2015

Ymchwilwyr yn awgrymu bod angen dull newydd o reoli arfordiroedd er mwyn addasu i'r newid yn yr hinsawdd.

Keyboard and medical equipment

Canfod y gwir am iechyd

4 Medi 2015

Cwrs ar-lein i helpu i ddeall yr holl wybodaeth am iechyd.

Maths figures and sums

Cyfle i brosiect mathemateg mewn meddygaeth ennill gwobr arobryn

3 Medi 2015

Ymchwil arloesol sy'n rhoi mathemateg wrth wraidd meddygaeth wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr arloesedd Times Higher Education.

ina

Gwobrau Inclusive Networks

3 Medi 2015

Y Brifysgol yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr

Dan Wincott smaller

Penodiad pwysig ar gyfer Pennaeth Ysgol

3 Medi 2015

Pennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi'i benodi i bwyllgor ymchwil uchel ei barch

Flooded road with Flood triangle warning sign

Newid yn yr hinsawdd yn flaenoriaeth ar ôl llifogydd

2 Medi 2015

Pobl â phrofiad o lifogydd yn fwy tebygol o ystyried newid yn yr hinsawdd yn broblem bwysig.

Galaxy

Datrys hanes galaethau

27 Awst 2015

Arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn dangos y dystiolaeth uniongyrchol gyntaf o drawsffurfiad galaethau.

Innocence Project

Prosiect y gyfraith wedi'i enwebu ar gyfer gwobr iawnderau dynol uchel ei bri

27 Awst 2015

Prosiect Ysgol y Gyfraith wedi'i enwebu ar gyfer gwobr iawnderau dynol uchel ei bri

Chris Hugh

Tîm futsal y Brifysgol yn rhoi eu bryd ar Ewrop

24 Awst 2015

Tîm yn teithio i Montenegro ar gyfer Cynghrair Pencampwyr UEFA ar ôl ennill Cwpan Cymru