Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru israddedig

Manylion am gofrestru i'r holl fyfyrwyr newydd a'r myfyrwyr sy'n dychwelyd i'r ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.

Bydd angen i chi gofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd Caerdydd.

Yn ogystal â chofrestru ar-lein, bydd cyfres o ddigwyddiadau sefydlu hefyd yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 27 Medi 2021.  Mae'r amserlen ar gyfer y digwyddiadau hyn yn cael ei chwblhau ar hyn o bryd ond bydd yn cynnwys cymysgedd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, wedi'u rhannu rhwng pwnc, Ysgol Academaidd a Phrifysgol.

Bydd eich amserlen sefydlu ar gael ar y tudalennau hyn erbyn canol mis Medi. Dewch yn ôl at y tudalennau hyn ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf.

Bydd cofrestru'n digwydd ar ddiwrnodau a slotiau amser penodedig:

  1. Bydd angen i chi gwblhau cofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd. Bydd myfyrwyr newydd yn cael cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i wneud hyn o ddiwedd Awst/dechrau Medi.
  2. Yn ogystal â chwblhau cofrestru ar-lein, rhaid i bob myfyriwr MPharm Blwyddyn 1 gofrestru yn yr Ysgol yn yr Adeilad Redwood ar eu diwrnod a'u hamser a ddyrannwyd
  3. . Gwiriwch yr amserlen gofrestru i weld pryd bydd eich angen chi.

Mae'r Swyddfa Rhyngwladol wedi dyfeisio rhaglen ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, sy'n cynnwys gwasanaeth casglu o Heathrow a Maes Awyr Caerdydd.

Cysylltwch â ni

I gysylltu â'r Ysgol yn uniongyrchol ynglŷn â chofrestru cysylltwch â:

Taught programme team