Bydd cofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr israddedig newydd a'r rhai sy'n dychwelyd yn digwydd mewn dau gam:

  1. Bydd angen i chi gwblhau cofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd. Bydd myfyrwyr newydd yn cael cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i wneud hyn o ddiwedd Awst/dechrau Medi.
  2. Yn ogystal â chwblhau cofrestru ar-lein, rhaid i bob myfyriwr gofrestru yn yr Ysgol yn yr Adeilad Redwood. Gwiriwch yr amserlen gofrestru i weld pryd bydd eich angen chi.

Mae'r Swyddfa Rhyngwladol wedi dyfeisio rhaglen ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, sy'n cynnwys gwasanaeth casglu o Heathrow a Maes Awyr Caerdydd.

Amserlen gofrestru

Dydd Llun 23 Medi

Lleoliad: Darlithfa 2.60c (PSLT), Adeilad Redwood, Rhodfa’r Brenin Edward VII

AmserDigwyddiad
09:30 - 12:00 Croeso i Gaerdydd - Gwybodaeth hanfodol am y rhaglen
12:00 - 12:45 Cinio
12:45 - 14:00 Croeso i’r proffesiwn fferyllol
14:00 - 16:00 Cynllun mentora myfyrwyr

Dydd Mercher 25 Medi

Lleoliad: Darlithfa 2.60c (PSLT), Adeilad Redwood, Rhodfa’r Brenin Edward VII

AmserDigwyddiad
09.45 - 09.55 Llais y myfyrwyr
10:00 - 13:00 Cardiff and Vale placements induction

Dydd Gwener 27 Medi

Lleoliad: Ystafell 0.60, Adeilad Redwood, Rhodfa'r Brenin Edward VII

AmserDigwyddiad
09:30 - 11:30 Casglu cotiau labordy

Dydd Gwener 27 Medi

Lleoliad: Darlithfa 2.60c (PSLT), Adeilad Redwood, Rhodfa’r Brenin Edward VII

AmserDigwyddiad
09:30 - 10:10 Cyflwyniad
10:10 - 10:45 Presenoldeb, arholiadau ac asesiadau
10:45 - 11:15 Lleoliadau
11:15 - 11:30 Egwyl
11:30 - 12:30 Adborth arholiadau (cyfenwau A-M) Ystafell 2.59
12:30 - 13:30 Adborth arholiadau (cyfenwau N-Z) Ystafell 2.59

Dydd Mawrth 24 Medi

Lleoliad: Darlithfa 2.60c (PSLT), Adeilad Redwood, Rhodfa’r Brenin Edward VII

AmserDigwyddiad
09:30 - 10:10 Cyflwyniad
10:10 - 10:40 Presenoldeb, arholiadau ac asesiadau
10:40 - 11:10 Lleoliadau
11:10 - 11:20 Oriel
11:20 - 11:30 Egwyl
11:30 - 12:30 Adborth arholiadau (cyfenwau A-M) Ystafell 2.59
12:30 - 13:30 Adborth arholiadau (cyfenwau N-Z) Ystafell 2.59

Dydd Iau 26 Medi

Lleoliad: Darlithfa 2.60c (PSLT), Adeilad Redwood, Rhodfa’r Brenin Edward VII

AmserDigwyddiad
09:30 - 10:10 Cyflwyniad
10:10 - 10:50 Presenoldeb
10:50 - 11:25 Iechyd a diogelwch
11:25 - 11:55 Lleoliadau
11:55 - 12:15 Eich arholiadau a'ch asesiadau
12:15 - 13:00 Cinio
13:00 - 14:00 Adborth arholiadau (cyfenwau A-M) Ystafell 2.59
13:00 - 14:00 Profion Ymateb i Sefyllfaoedd (sesiwn ymarfer, cyfenwau N-Z) - labordy POP
14:00 - 15:00 Adborth arholiadau ( cyfenwau N-Z) Ystafell 2.59
14:00 - 15:00 Profion Ymateb i Sefyllfaoedd (sesiwn ymarfer, cyfenwau A-M) - labordy POP

Cysylltwch â ni

I gysylltu â'r Ysgol yn uniongyrchol ynglŷn â chofrestru cysylltwch â:

Taught programme team