Ewch i’r prif gynnwys

Psychological medicine and clinical neurosciences

Nod ymchwil yw deall y mecanweithiau sylfaenol sy'n sail i anhwylderau seiciatrig a niwrolegol mawr.

Mae rhaglenni gwaith ar sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol, iselder mewn plant a phobl ifanc, ADHD, clefyd Alzheimer, clefyd Parkinson, clefyd Huntington, sglerosis ymledol ac epilepsi ymhlith eraill.

Mae ffocws mawr ar eneteg a genomeg ond hefyd diddordeb mewn delweddu'r ymennydd, epidemioleg, modelau anifeiliaid a bioleg celloedd. Yn ogystal, mae gwaith hefyd ar seicoaddysg, gwasanaethau iechyd, ymchwil ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

Mae'r adran yn gartref i sawl canolfan:

  • Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig (CNGG)
  • Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH)
  • Uned Niwrotherapiwteg Intracranial (BRAIN)
  • Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc
  • Gwasanaeth cymorth iechyd meddwl Canopi

Themau ymchwil

Brain tissue

Seicosis ac anhwylderau affeithiol mawr

Rydym yn gweithio i ddysgu sut mae ffactorau genetig ac amgylcheddol yn rhyngweithio i achosi anhwylderau seicotig a hwyliau mawr, fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol.

Young teenage boy

Seiciatreg ddatblygiadol

Rydym yn ymchwilio i sut mae geneteg a'r amgylchedd yn rhyngweithio i arwain at anhwylderau datblygiadol fel ADHD ac awtistiaeth, ac achosion iselder plentyndod.

Elderly man

Anhwylderau niwroddirywiol

Rydym yn gweithio i ddatblygu gwell triniaethau a chefnogaeth ar gyfer cyflyrau gan gynnwys Alzheimer, Huntington a Parkinson.