Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig

Gwybodaeth am y Ganolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig.

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd clinigol, genomeg, ystadegol a biowybodeg i ymchwilio i anhwylderau seiciatrig, niwroddatblygiadol a niwroddirywiol, gyda'r nod o wella diagnosis a thriniaeth ar gyfer y dyfodol.

Dysgwch mwy am y Ganolfan, ein hamcanion ac effaith ein hymchwil.

We have active research projects in psychosis and major affective disorders, developmental disorders and neurodegenerative disorders.

Learn more about our engagement with communities affected by the conditions we study, schools, industry and the third sector.

Nod yr Ysgol Haf flynyddol am anhwylderau'r ymennydd yw addysgu ac ysbrydoli ymchwilwyr a chlinigwyr y dyfodol (Saesneg yn unig).

Our Child and Adolescent Psychiatry Team works to conduct and promote high quality research into neurodevelopmental disorders and mental health problems in young people.

Newyddion diweddaraf

Trydedd rhan o gyfres Gweminarau Gaeaf i Fenywod yn canolbwyntio ar iechyd meddwl mamau gydag Action on Postpartum Psychosis

25 Mawrth 2024

Y mis hwn, cynhaliodd y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl drydedd ran ein cyfres Gweminarau Gaeaf i Fenywod, gan ganolbwyntio ar ddeall seicosis ôl-enedigol.

Mae’r ail weminar yn rhannu canfyddiadau cychwynnol yr astudiaeth enetig gyntaf yn y byd i anhwylder dysfforig cyn mislif

22 Mawrth 2024

The Women’s Winter Webinars series aims to discuss how reproductive events such as pregnancy, the menstrual cycle and reproductive ageing can impact the mental health of women and people assigned female at birth (AFAB).

Applications open for the 14th annual CNGG Summer School in Brain Disorders Research

22 Mawrth 2024

Darganfyddwch fwy am yr ysgol haf ac a ydych chi'n gymwys i ymuno â ni ym mis Gorffennaf 2024.