Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig

Gwybodaeth am y Ganolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig.

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd clinigol, genomeg, ystadegol a biowybodeg i ymchwilio i anhwylderau seiciatrig, niwroddatblygiadol a niwroddirywiol, gyda'r nod o wella diagnosis a thriniaeth ar gyfer y dyfodol.

Dysgwch mwy am y Ganolfan, ein hamcanion ac effaith ein hymchwil.

We have active research projects in psychosis and major affective disorders, developmental disorders and neurodegenerative disorders.

Learn more about our engagement with communities affected by the conditions we study, schools, industry and the third sector.

Nod yr Ysgol Haf flynyddol am anhwylderau'r ymennydd yw addysgu ac ysbrydoli ymchwilwyr a chlinigwyr y dyfodol (Saesneg yn unig).

Our Child and Adolescent Psychiatry Team works to conduct and promote high quality research into neurodevelopmental disorders and mental health problems in young people.

Newyddion diweddaraf

A large group of young people smiling at the camera standing in a line outside a cardiff university building

Applications open for the 13th annual CNGG Summer School in Brain Disorders Research

26 Ebrill 2023

Find out more about the summer school and whether you're eligible to join us in July 2023.

picture of blue pills

Mae'r astudiaeth genomeg fwyaf o'i math yn nodi gwelliannau mewn meddyginiaeth sgitsoffrenia i'r rhai sydd o dras Asiaidd ac Affricanaidd

22 Chwefror 2023

Ymchwiliodd yr astudiaeth i ddata gan dros 4,500 o unigolion sy'n cymryd y clozapine gwrthseicotig

DNA

Comisiynwyd Prifysgol Caerdydd i roi addysg genomeg gynhwysfawr i weithlu GIG Cymru

30 Ionawr 2023

Prifysgol Caerdydd wedi ennill y contract i gyflwyno chwe modiwl addysgol cynhwysol a hygyrch ar y pwnc.