Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig

Gwybodaeth am y Ganolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig.

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd clinigol, genomeg, ystadegol a biowybodeg i ymchwilio i anhwylderau seiciatrig, niwroddatblygiadol a niwroddirywiol, gyda'r nod o wella diagnosis a thriniaeth ar gyfer y dyfodol.

Dysgwch mwy am y Ganolfan, ein hamcanion ac effaith ein hymchwil.

We have active research projects in psychosis and major affective disorders, developmental disorders and neurodegenerative disorders.

Learn more about our engagement with communities affected by the conditions we study, schools, industry and the third sector.

Nod yr Ysgol Haf flynyddol am anhwylderau'r ymennydd yw addysgu ac ysbrydoli ymchwilwyr a chlinigwyr y dyfodol (Saesneg yn unig).

Our Child and Adolescent Psychiatry Team works to conduct and promote high quality research into neurodevelopmental disorders and mental health problems in young people.

Newyddion diweddaraf

Y menopos a'r iechyd meddwl: ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn datgelu cyswllt pwysig

6 Chwefror 2024

The findings were presented as part of the Women's Winter Webinars Series which aims to discuss how reproductive events impact the mental health of women and people assigned female at birth (AFAB).

A photo of a DNA strand

Mae'n bosib y bydd angen cymorth datblygiadol cynnar ar blant â chyflyrau genetig prin medd ymchwil gan brifysgol Caerdydd

14 Rhagfyr 2023

Cynhaliwyd ymchwil datblygiad cynnar i blant â syndrom dileu 22q11.2 a'u brodyr a chwiorydd i nodi tarddiad cyflyrau niwroddatblygiadol a seiciatrig.

Genynnau wedi’u hargraffu yng ‘nghanolbwynt magu plant’ yr ymennydd yn pennu a ydy llygod yn rhieni da ai peidio

25 Hydref 2023

Nod astudiaeth gan Brifysgol Caerdydd oedd cadarnhau sut mae genynnau sydd wedi'u hargraffu yn chwarae rhan wrth rianta mewn llygod.