Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Rydym yn ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol benodedig sy’n canolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

We use our research expertise to focus on understanding the causes of adolescent mental health problems that can inform new effective ways to offer practical help to young people.

Rydym yn dod ag ymchwilwyr o'r radd flaenaf ynghyd i ganolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

Nod ein gwaith yw newid y ffordd rydym yn deall heriau iechyd meddwl y glasoed fel y gall pobl ifanc gael cymorth ymarferol.

Dewiswch astudio yma i fod yn rhan o gymuned ymchwil sy’n ffynnu a gefnogir gan ein hymchwilwyr o’r radd flaenaf.

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar gyfer pobl ifanc a'u teuluoedd, yn ogystal â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, llunwyr polisïau ac ymchwilwyr.

Newyddion diweddaraf

People on laptops

Bwrdd yn cyfarfod i adolygu darpariaeth y gwasanaeth presennol ar gyfer pobl ifanc a dyfodol prosiect cymorth lles digidol newydd

27 Ionawr 2023

Y mis hwn, cyfarfu aelodau'r Bwrdd Gweithredu ac Ymgysylltu (IEB), gan gynnwys cynrychiolwyr ieuenctid, clinigwyr y GIG, partneriaid trydydd sector a chynghorwyr o Lywodraeth Cymru i drafod prosiectau ymchwil parhaus yng Nghanolfan Wolfson ac adolygiad o wasanaethau cwnsela mewn ysgolion a'r gymuned.

A young person works at a desk

Practitioner review examines the importance of understanding depression in young people with neurodevelopmental disorders

15 Medi 2022

Mae ymchwilwyr wedi cynnal adolygiad sydd wedi'i anelu at glinigwyr, sy'n archwilio'r canfyddiadau diweddaraf ar iselder ymhlith pobl ifanc ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) ac anhwylder y sbectrwm awtistiaeth (ASD).

A young woman wearing headphones sits on a bed writing in a notepad

Seminar paper examines the rise of depression in young people

12 Awst 2022

Mae ymchwilwyr o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc wedi cydweithio â phartneriaid rhyngwladol i gynhyrchu dadansoddiad manwl o anhwylder iselder mawr mewn pobl ifanc.