Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Rydym yn ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol benodedig sy’n canolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

Rydym yn dod ag arbenigedd mewn meysydd seiciatreg ddatblygiadol a chlinigol, geneteg, gwyddorau cymdeithasol a niwrowyddoniaeth ynghyd, i ddeall heriau iechyd meddwl pobl ifanc yn well. Rydym hefyd yn edrych ar y ffordd rydyn ni'n mynd i'r afael â hwn trwy ymyriadau sy'n cynnig help ymarferol i bobl ifanc.

Rydym yn dod ag ymchwilwyr o'r radd flaenaf ynghyd i ganolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

Nod ein gwaith yw newid y ffordd rydym yn deall heriau iechyd meddwl y glasoed fel y gall pobl ifanc gael cymorth ymarferol.

Dewiswch astudio yma i fod yn rhan o gymuned ymchwil sy’n ffynnu a gefnogir gan ein hymchwilwyr o’r radd flaenaf.