Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Rydym yn ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol benodedig sy’n canolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

We use our research expertise to focus on understanding the causes of adolescent mental health problems that can inform new effective ways to offer practical help to young people.

Rydym yn dod ag ymchwilwyr o'r radd flaenaf ynghyd i ganolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

Nod ein gwaith yw newid y ffordd rydym yn deall heriau iechyd meddwl y glasoed fel y gall pobl ifanc gael cymorth ymarferol.

Dewiswch astudio yma i fod yn rhan o gymuned ymchwil sy’n ffynnu a gefnogir gan ein hymchwilwyr o’r radd flaenaf.

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar gyfer pobl ifanc a'u teuluoedd, yn ogystal â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, llunwyr polisïau ac ymchwilwyr.

Newyddion diweddaraf

Canolfan Wolfson yn croesawu aelodau'r bwrdd i drafod prosiectau sydd â’r nod o wella polisïau a phrofiad pobl ifanc yn yr ysgol

26 Gorffennaf 2023

The Implementation and Engagement Board (IEB) met to discuss ongoing research projects at the Wolfson Centre and a review of school and community-based counselling services.

Ymchwil Canolfan Wolfson yn anelu at ddeall y cysylltiad rhwng ADHD ac iselder mewn pobl ifanc yn well

15 Gorffennaf 2023

Researchers at Cardiff University, are undertaking a new research project, led by Dr Lucy Riglin, called “How and why does ADHD lead to depression in young people?”

Small group of teens walking to a forest

Astudiaeth newydd yn dangos cynnydd mewn problemau emosiynol ymhlith pobl ifanc ar draws y cenedlaethau

6 Mehefin 2023

A new Wolfson Centre for Young People’s Mental Health study led by Dr Jessica Armitage has revealed a concerning trend in the mental well-being of young people.