Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Rydym yn ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol benodedig sy’n canolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

We use our research expertise to focus on understanding the causes of adolescent mental health problems that can inform new effective ways to offer practical help to young people.

Rydym yn dod ag ymchwilwyr o'r radd flaenaf ynghyd i ganolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

Nod ein gwaith yw newid y ffordd rydym yn deall heriau iechyd meddwl y glasoed fel y gall pobl ifanc gael cymorth ymarferol.

Dewiswch astudio yma i fod yn rhan o gymuned ymchwil sy’n ffynnu a gefnogir gan ein hymchwilwyr o’r radd flaenaf.

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar gyfer pobl ifanc a'u teuluoedd, yn ogystal â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, llunwyr polisïau ac ymchwilwyr.

Newyddion diweddaraf

Pupil in focus with hand raised in classroom

Research explores association between school absence, exclusion and pupils’ mental health

25 Tachwedd 2021

Mae presenoldeb gwael yn yr ysgol yn effeithio ar ddyfodol plentyn. Nawr mae ymchwilwyr yn dweud bod yr absenoldebau hyn yn ddangosyddion posibl o iechyd meddwl gwael yn awr neu yn y dyfodol.

books on desk

Cwrdd â'r ymchwilydd: Dr Yulia Shenderovich

18 Tachwedd 2021

Mae ymchwilydd wedi ymuno â Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc fel Uwch Ddarlithydd, ac mae’n cyd-arwain cynlluniau i gefnogi ansawdd ymchwil feintiol a gwyddoniaeth agored ar draws y Ganolfan.

Image of globe taken in orange light

Bwrdd Cynghori Gwyddonol yn arddangos cyrhaeddiad byd-eang canolfan ymchwil

10 Tachwedd 2021

Cynhaliodd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc gyfarfod blynyddol cyntaf eu Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol y mis hwn.