Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau yn y gorffennol oedd dros £25,000

Ymhlith ein gwobrau ymchwil mae ystod eang o brosiectau gan nifer o arianwyr gwahanol. Dyma sampl o’n grantiau yn y gorffennol.

Holl YmchwilwyrHoll NoddwyrTeitl y prosiectDyddiad dechrauDyddiad gorffenCyfanswm gwerth y wobr (£)
Yr Athro P Harper (MATHS), Dr D Gartner (MATHS), Dr V Knight (MATHS), Mr G Palmer (MATHS)Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroUned modelu dadansoddi data01 Hydref 202230 Medi 2026545,760
Yr Athro T Phillips (MATHS)Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Canfod anghysondeb mewn data cymhleth mawr01 Hydref 202231 Mai 202367,119
Yr Athro T Phillips (MATHS)Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Dilyniannau spectrail parhaus26 Medi 202231 Mai 202367,119
Yr Athro T Phillips (MATHS)Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Brasamcanion sbectrol ac arffiniau gwerthoedd eigen ar gyfer gweithredwyr gwahaniaethol01 Medi 202204 Mai 202367,112
Dr J Harvey (MATHS)Y Cyngor Ymchwil FeddygolManiffoldiau cwymp-gyfaint mewn geometreg Riemanniaidd (eliptig) a chasgliadau geometrig01 Gorffennaf 202230 Mehefin 20261,030,872
Dr J Scheuer (MATHS)Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Sefydlogrwydd ar gyfer ffwythiannau crymedd anleol01 Ebrill 202231 Mawrth 202337,277
Dr S Wood (MATHS)Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Modelau integradwy ac anffurfiannau algebrâu fertig trwy ffwythiannau cymesur01 Tachwedd 202131 Hydref 2025316,853
Yr Athro T Phillips (MATHS)Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Cymdeithion Ymchwil Mathemateg 2021 Caerdydd20 Medi 202119 Medi 202231,672
Yr Athro T Phillips (MATHS)Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Cymdeithion Ymchwil Mathemateg 2021 Caerdydd20 Medi 202119 Medi 2022100,000
Yr Athro T Phillips (MATHS)Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Cymdeithion Ymchwil Mathemateg 2021 Caerdydd20 Medi 202119 Medi 202231,672
Yr Athro T Phillips (MATHS)Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Cymdeithion Ymchwil Mathemateg 2021 Caerdydd20 Medi 202119 Medi 2022100,000
Yr Athro A Weightman (BIOSI), Yr Athro R Stanton (MEDIC), Dr O Jones (MATHS), Dr B Ward (CHEMY), Yr Athro T Connor (BIOSI), Yr Athro I Durance (BIOSI), Dr T Jurkowski (BIOSI), Yr Athro P Kille (BIOSI)Llywodraeth CymruRhaglen Dŵr Gwastraff Cymru Cam 331 Mai 202130 Tachwedd 2022912,200
Yr Athro A Weightman (BIOSI), Yr Athro R Stanton (MEDIC), Dr O Jones (MATHS), Dr B Ward (CHEMY), Yr Athro T Connor (BIOSI), Yr Athro I Durance (BIOSI), Dr T Jurkowski (BIOSI), Yr Athro P Kille (BIOSI)Llywodraeth CymruRhaglen Dŵr Gwastraff Cymru Cam 331 Mai 202130 Tachwedd 2022912,200
Dr F Dragoni Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Atebion cyffredinol a rheoleidd-dra isel yn achos hafaliadau differol rhannol aflinol01 Ionawr 202131 Rhagfyr 202346,696
Dr K KaouriLlywodraeth CymruModelu mathemategol a chaenau clyfar: Ymladd yn erbyn pandemig COVID-1901 Tachwedd 202031 Gorffennaf 202162,634
Dr J Ben-Artzi Comisiwn y Cymunedau EwropeaiddCymhlethdod cyfrifiadurol ym maes mecaneg cwantwm01 Hydref 202030 Medi 2022186,688
Dr J Ben-Artzi Comisiwn y Cymunedau EwropeaiddCymhlethdod cyfrifiadurol ym maes mecaneg cwantwm01 Hydref 202030 Medi 2022186,688
Dr M Cherdantsev Ymddiriedaeth LeverhulmeCyfuno stocastig yn achos cyfansoddion cyferbyniad uchel01 Mawrth 202028 Chwefror 2023216,638
Yr Athro M Marletta Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Model newydd ym maes lleoleiddio sbrectrol ar gyfer pensiliau gweithredwyr a swyddogaethau dadansoddol yn sgîl gwerthoedd gweithredwyr27 Ionawr 202026 Ionawr 2023324,844
Yr Athro R Behrend Ymddiriedaeth LeverhulmeCyfuniadeg matricsau arwyddion eiledol a rhaniadau planiau01 Tachwedd 201931 Hydref 2022208,057
Yr Athro R Behrend Ymddiriedaeth LeverhulmeCyfuniadeg matricsau arwyddion eiledol a rhaniadau planiau01 Tachwedd 201931 Hydref 2022208,057
Yr Athro P Harper, Dr D Gartner, Dr V KnightY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Modelu gwasanaethau meddygol brys yn Indonesia. Mynd i’r afael â heriau datblygu byd-eang drwy’r gwyddorau mathemategol01 Hydref 201930 Medi 2021460,765
Dr A Mihai Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Dadansoddiad o derfynau cyflyrau dadrwymo yn achos systemau aml-gorff â deunydd hyperelastig a stocastig01 Medi 201928 Chwefror 2022290,844
Dr A Mihai Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Dadansoddiad o derfynau cyflyrau dadrwymo yn achos systemau aml-gorff â deunydd hyperelastig a stocastig01 Medi 201928 Chwefror 2022290,844
Yr Athro P Harper, Dr D GartnerYmchwil Canser y DUDadansoddi a modelu cyfnod diagnosteg llwybrau canser sengl01 Mai 201928 Chwefror 2021133,278
Yr Athro P Harper, Dr D GartnerIechyd Cyhoeddus CymruModelu i lywio strategaethau plismona yn sgîl Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) a bod yn agored i niwed01 Mawrth 201928 Chwefror 202160,000
Yr Athro P Harper, Yr Athro D Allen (Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd)Sefydliad THISYmddygiad y gweithlu mewn Systemau Gofal Iechyd01 Hydref 201830 Medi 2022136,660
Yr Athro P Harper, Yr Athro D Allen (Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd)Sefydliad THISYmddygiad y gweithlu mewn Systemau Gofal Iechyd01 Hydref 201830 Medi 2022136,660
Dr J Ben-ArtziComisiwn y Cymunedau EwropeaiddDadansoddiad Geometrig Plasmau Gwanedig01 Gorffennaf 201830 Mehefin 2022150,500
Dr J Ben-ArtziComisiwn y Cymunedau EwropeaiddDadansoddiad Geometrig Plasmau Gwanedig01 Gorffennaf 201830 Mehefin 2022150,500
Yr Athro T Phillips Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Consortiwm y DU ar wyddorau peirianneg graddfa meso (UKCOMES)01 Mehefin 201831 Hydref 202212,700
Dr J Ben-ArtziY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Amcangyfrifon meintiol ym maes theori sbectrol a’u cymhlethdod01 Hydref 201630 Medi 2021977,978
Yr Athro D EvansY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Chwilio am yr egsotig: is-ffactorau, theorïau maes cydffurf a chategorïau tensor modiwlaidd01 Hydref 201630 Medi 2019345,612
Dr R Lewis, yr Athro P Harper, Dr J ThompsonLlywodraeth Cymru (HCRW)Amserlennu llawdriniaeth ddewisol doeth: Dull systemau cyfan15 Ionawr 201615 Rhagfyr 2018223,566
Yr Athro N DirrY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Nodweddion effeithiol esblygiad rhyngwyneb mewn amgylchedd ar hap01 Ionawr 201630 Mehefin 2019202,479
Dr J GillardBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgEfrydiaeth PhD gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg01 Hydref 201531 Mawrth 202135,000
Dr F DragoniY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Hap-aflonyddiadau PDEs uwch-barabolig dan ailraddio01 Hydref 201531 Mai 201599,896
Dr A MihaiY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Dadansoddiad cyfyngu cyflyrau cwymp mewn solidau cellol01 Ebrill 201531 Mawrth 201793,353
Yr Athro P Harper, Dr V KnightBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanModelu’r Gweithlu01 Hydref 201431 Mawrth 201837,700
Dr K CherednichenkoY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Sylfaeni mathemategol metaddeunyddiau: Homogeneiddio, afradu a theori gweithredydd30 Mehefin 201429 Mehefin 2019713,484
Yr Athro P Harper (MATHS), Dr D Gartner (MATHS), Dr V Knight (MATHS)Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanUned Ymchwil Modelu Mathemategol01 Mehefin 201431 Rhagfyr 202544,000
Yr Athro P Harper, Dr D Gartner, Dr V Knight Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanUned Ymchwil Modelu Mathemategol01 Mehefin 201431 Rhagfyr 202255,163
Yr Athro P Harper, Dr D Gartner, Dr V Knight Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanUned Ymchwil Modelu Mathemategol01 Mehefin 201431 Rhagfyr 202255,163
Yr Athro N DirrYmddiriedaeth LeverhulmeTaith newydd o ronynnau i PDEs ymhell o ecwilibriwm01 Chwefror 201418 Mawrth 201860,658
Dr V Knight, Yr Athro P HarperBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroModelu ymchwil weithredol i gynorthwyo Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro01 Medi 201331 Awst 2018195,000
Yr Athro P Harper, Dr V KnightBwrdd Iechyd Aneurin BevanModelu ymchwil weithredol01 Ionawr 201331 Gorffennaf 2016319,944
Yr Athro P Harper, Dr V KnightBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroModelu ymchwil weithredol01 Ionawr 201331 Mawrth 201461,237
Yr Athro D EvansY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Is-ffactor Haagerup, theori-K a theori maes cydffurf24 Ionawr 201223 Ionawr 201547,862
Yr Athro A BalinskyHewlett Packard LtdDysgu wedi’i led-oruchwylio ar gyfer dogfennau a delweddau, dosbarthiad, argraffu diogelwch a chymwysiadau delweddu01 Hydref 201131 Hydref 201531,816
Yr Athro J Pryce, yr Athro M MarlettaYmddiriedaeth LeverhulmeEhangu cymhwyso dadansoddiad strwythurol o hafaliadau differol-algebraidd01 Medi 201120 Tachwedd 201567,663
Yr Athro P Harper, Dr J ThompsonBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroRheoli theatr llawdriniaethau01 Medi 201130 Mehefin 201561,162
Yr Athro D EvansY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Topoleg algebraidd nad yw’n gymudol01 Medi 201131 Awst 2014267,231
Dr S HollandsComisiwn y Cymunedau EwropeaiddQC&C – Meysydd cwantwm a dull adeiladol crymedd-newydd drwy ehangu cynnyrch gweithredwr01 Ebrill 201131 Mawrth 2014654,479
Yr Athro J GriffithsBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroModelu gwasanaethau ysbyty Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro01 Chwefror 201130 Medi 201670,216
Yr Athro A DaviesY Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)Menter LANCS (Lancaster, Nottingham, Caerdydd a Southampton) mewn ymchwil weithredol sylfaenol: Adeiladu theori ar gyfer ymarfer01 Medi 200828 Chwefror 20141,112,230