Ewch i’r prif gynnwys

Yr hyn y gallwch ei hawlio

Gallwch hawlio peth arian tuag at:

Os nad yw eich cartref yn barod i chi symud i mewn ar ddechrau eich cytundeb, bydd y Brifysgol yn talu i chi aros mewn gwesty am uchafswm o 4 wythnos. Bydd cost y gwesty yn rhan o'ch lwfans adleoliad. Ni fyddwn yn talu costau storio eich eiddo.

Nid oes modd talu costau fisa fel rhan o'r polisi adleoliad os ydych yn prynu neu'n rhentu tŷ. Mae'r ffioedd canlynol wedi'u heithrio o'r polisi adleoliad. Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr:

  • ffioedd gwneud cais
  • costau teithio yn ymwneud â'ch fisa
  • archwiliad mynediad/
  • cofrestru gyda'r heddlu
  • ffioedd pasbort.

Nid yw'r polisi adleoli'n cynnwys symud swyddfa a/neu gyflenwadau labordy. Gall eich Pennaeth Ysgol neu Adran roi rhagor o gyngor i chi am hyn.

Nid ydym yn ad-dalu costau nwyddau trydanol mawr. Mae ein polisi adleoli'n cydymffurfio'n llawn gyda chanllawiau Cyllid y Wlad. Er bod Cyllid y Wlad yn caniatáu i nwyddau trydanol mawr ('white goods' yn Saesneg) i gael eu hawlio fel rhan o'r lwfans di-dreth, mae'r Brifysgol wedi penderfynu peidio cynnwys hwn fel rhan o'r pecyn adleoliad.