Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau a gwasanaethau

Gall pob aelod o staff ddefnyddio ein llyfrgelloedd, ystafelloedd cyfrifiaduron, Canolfan Gofal Dydd a bwytai - yn ogystal â’r cyfleusterau yn Undeb y Myfyrwyr.

Y Feithrinfa

Mae Y Feithrinfa yn darparu gofal ar gyfer plant 10 wythnos i bum mlwydd oed ein staff a’n myfyrwyr. Fe’i henwyd yn Feithrinfa Gymraeg y Flwyddyn 2010 gan yr NDNA (y Gymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd).

Rydym hefyd yn cynnig dau gynllun talebau i gynorthwyo â chostau gofal plant.

Cyfleusterau chwaraeon ac Undeb y Myfyrwyr

Mae ein staff yn mwynhau mynediad i gyfleusterau chwaraeon rhagorol y Brifysgol, gan gynnwys gostyngiad ar weithgareddau ac aelodaeth.

Rhagor o wybodaeth am gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Mae croeso i bob aelod o staff ddefnyddio'r cyfleusterau yn Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys bar y Tafarn, siop goffi CF10, siop yr Undeb, Ystafell Gemau’r Undeb a’r siopau sydd wedi'u lleoli yn yr adeilad.

Gwasanaethau llyfrgell

Gall staff ymweld ag unrhyw un o llyfrgell y Brifysgol a benthyca oddi wrthynt. Mae hyn yn cynnwys mynediad at y Casgliadau Arbennig ac Archifau, sef casgliad hanesyddol sy'n cynnwys llyfrau prin, papurau newydd, mapiau a microffilmiau a mwy.

Gwasanaethau cyfrifiadurol

Mae rhwydwaith y Brifysgol yn cynnig mynediad 24/7 i feddalwedd ac adnoddau o unrhyw gyfrifiadur rhwydweithiol ar y campws – neu o unrhyw le yn y byd trwy ein gwasanaeth mynediad o bell.

Gall staff neilltuo lle ar gyrsiau hyfforddiant TG, yn ogystal â defnyddio unrhyw un o'r ystafelloedd cyfrifiadurol modern ar draws y campws. Os ydych yn cael unrhyw broblemau technegol, gallwch ymweld â’r Clinig TG – sydd wedi’i leoli yn Undeb y Myfyrwyr – sy'n darparu gwasanaeth cyngor a chymorth TG galw heibio ar gyfer staff.

Rhwydweithiau ac undebau staff

Gan eich bod yn aelod o’r staff, gallwch ymuno ag unrhyw un o’n rhwydweithiau, clybiau, undebau a chymdeithasau proffesiynol.  Mae meysydd ein rhwydweithiau cydraddoldeb staff yn cynnwys anabledd, y Gymraeg, BAME (Duon, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig), Enfys (LGBT+) a gofalwyr a theuluoedd sy'n gweithio.

Caffis/Bwytai

Rydym yn cynnig amrywiaeth o siopau coffi, bwytai, caffis a bariau ar draws y campws lle gallwch ymlacio gyda chwpanaid o de neu sgwrsio gyda chydweithwyr mewn lleoliad cyfeillgar a chroesawgar.

Cyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Pobl Caerdydd