Ewch i’r prif gynnwys

Adleoli i Gaerdydd

If you're relocating to Cardiff for a job with us and the move is of a significant distance, you may be eligible to claim relocation expenses.

Cymhwysedd

Rhagor o wybodaeth am y meini prawf sy'n eich gwneud yn gymwys i dderbyn treuliau adleoli.

Faint allwch chi ei hawlio?

Beth gallwch chi ei hawlio, yn dibynnu ar eich sefyllfa bersonol.

Beth allwch chi ei hawlio?

Manylion am yr hyn y gallwch wneud cais amdano, gan gynnwys symud, costau teithio, gwerthu neu brynu eiddo a chostau rhentu

Hawlio arian

Sut i wneud cais am dreuliau adleoliad.

Os ydych yn gadael y Brifysgol

Beth sy'n digwydd os ydych yn hawlio treuliau adleoliad ac yn gadael y Brifysgol o fewn tair blynedd.