Ewch i’r prif gynnwys

Adleoli i Gaerdydd

Os ydych yn adleoli i Gaerdydd i weithio gyda ni, ac yn symud o bellter sylweddol, efallai y byddwch yn gallu hawlio treuliau adleoli.

Cymhwysedd

Rhagor o wybodaeth am y meini prawf sy'n eich gwneud yn gymwys i dderbyn treuliau adleoli.

Faint gallwch chi hawlio

Beth gallwch chi ei hawlio, yn dibynnu ar eich sefyllfa bersonol.

Yr hyn y gallwch ei hawlio

Manylion beth gallwch chi hawlio o ran treuliau yn cynnwys symud, costau teithio, gwerthu neu brynu cartref a chostau rhentu.

Hawlio arian

Sut i wneud cais am dreuliau adleoliad.

Os ydych yn gadael y Brifysgol

Beth sy'n digwydd os ydych yn hawlio treuliau adleoliad ac yn gadael y Brifysgol o fewn tair blynedd.