Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau ac interniaethau

Rydym yn trefnu lleoliadau gwaith ac interniaethau ar gyfer myfyrwyr presennol a grasddedigion diweddar.

Rydym yn gweithio ar draws ystod eang o ddiwydiannau a sectorau i ddod o hyd i brofiad gwaith i fyfyrwyr a graddedigion y Brifysgol.

Mae'r cyfleoedd hyn yn cynnwys Mewnwelediadau tymor byr (uchafswm o 70 awr) di-dâl, interniaethau â thâl a prhofiad yn yr ystafell ddosbarth.

Gallwch weld y cyfleoedd sydd ar gael, gyda thâl a'n ddi-dâl, ar ein Bwrdd Swyddi.

Mae gennym gylchlythyr sy'n cael ei gyhoeddi bob pythefnos sy'n cynnwys ein cyfleoedd, cystadlaethau ac astudiaethau achos diweddaraf,

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch âr Tîm Profiad Gwaith.

Tîm Cysylltiadau’r Dyfodol