Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau ac interniaethau

Rydym yn trefnu lleoliadau ac interniaethau ar gyfer myfyrwyr presennol a'r rhai sydd newydd raddio.

Lleoliadau

Bob blwyddyn, rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o leoliadau cwnsela o ansawdd uchel y mae galw mawr amdanynt drwy'r gwasanaethau Cwnsela Staff a Chwnsela Myfyrwyr, ac Iechyd a Lles.

Mae ein lleoliadau profiad gwaith cwnsela wedi’u cynllunio i roi cyfle i chi ymgymryd â gwaith di-dâl gyda'r Brifysgol, ac fe’u rheolir yn unol â Phrifysgolion a Cholegau Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP).

Mae'r lleoliadau'n cynnig:

  • profiad o amgylchedd gwaith modern fel rhan o wasanaeth cwnsela proffesiynol ac uchel ei barch
  • cyfle i weithio gyda detholiad o gleientiaid priodol
  • goruchwyliaeth fewnol bob pythefnos gyda chwnselydd achrededig
  • ymrwymiad i gefnogi eich datblygiad fel cwnselydd medrus, gan gynnwys gwahoddiadau i ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

Am ragor o wybodaeth am ein lleoliadau cwnsela myfyrwyr

Interniaethau

Rydym yn cynnig interniaethau ar gyfer graddedigion diweddar a'r rhai sydd ar fin graddio o Brifysgol Caerdydd, sy'n cael ei drefnu gan y tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.