Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais

Gwnewch gais gan ddefnyddio ein system ar-lein.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’n rolau uwch reoli, cyfeiriwch at y broses ymgeisio a ddisgrifir yn yr hysbyseb briodol.

Sut mae gwneud cais

Canllaw gam wrth gam ar sut i lenwi cais am swydd gan ddefnyddio ein system ar-lein.

Ar ôl i chi wneud cais

Darganfyddwch beth sy'n digwydd ar ôl i chi gyflwyno eich cais; o wybodaeth am lunio rhestr fer ac adborth i'n proses gyfweld.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y gymuned lluoedd arfog.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n hadran cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth

Os ydych yn teimlo bod anabledd, nam neu gyflwr iechyd tymor hir yn effeithio ar eich gallu i gwblhau'r cais gan ddefnyddio'r system ar-lein, cysylltwch â ni:

Recriwtio