Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad a lles

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein staff drwy gynnig amrywiaeth o gyfleoedd datblygu a mentrau lles.

Datblygiad personol a hyfforddiant

Rydym yn darparu cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad rhagorol. Anogwn ein holl staff i ennill y wybodaeth, y sgiliau a'r ysgogiad i wireddu potensial eu gwaith presennol a'u dyheadau personol ynglŷn â'u gyrfaoedd.

Iechyd a lles

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hybu lles ein staff trwy’r fenter Amgylchedd Gweithio Cadarnhaol, y polisi Urddas yn y Gwaith a’n Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol a Chwnsela. Rydym yn cynnig trefniadau tâl salwch hael os ydych yn absennol oherwydd salwch.

Iechyd galwedigaethol

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu canolfan ragoriaeth i hyrwyddo iechyd a diogelwch staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â Phrifysgol Caerdydd. Yn ogystal, rydym yn creu ac yn cynnal gweithle ac amgylchedd gweithio diogel trwy ledaenu gwybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant, a thrwy archwilio a monitro’n rheolaidd.

Profion llygaid rhad ac am ddim

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur yn rheolaidd fel rhan o'ch rôl yma, mae gennych hawl i brofion llygaid yn rhad ac am ddim yn ein clinig llygaid modern, sydd yn rhan o'r Ysgol Optometreg. Byddwn hyd yn oed yn talu £50 tuag at gostau sbectol neu lensys cyffwrdd os oes eu hangen ar gyfer eich swydd ac yn cael eu prynu o Optometryddion y Brifysgol.

Rhagoriaeth mewn Ymchwil

Yn 2014, dyfarnwyd y Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil i ni am bedair blynedd arall yn sgil ein hymrwymiad i ddenu, cadw a datblygu gyrfaoedd ymchwilwyr. Yn yr un flwyddyn honno, cyraeddasom y rhestr fer ar gyfer gwobr addysg uwch y Times ar gyfer Cymorth Eithriadol i Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa.

I ddarganfod mwy, gan gynnwys gwybodaeth am ein cyrsiau, gweithdai a chyngor gyrfaoedd arobryn yn benodol ar gyfer ymchwilwyr, ewch i'n tudalen we hyfforddiant a datblygiad.

Cyswllt

Ar gyfer rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Pobl Caerdydd