Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau

Ymchwilydd yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau
Ymchwilydd yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau

Ymunwch â ni a dod yn arweinydd ymchwil y dyfodol yng Nghymru

Rydym yn credu bod Prifysgol Caerdydd yn un o'r lleoedd gorau yn y DU i ddilyn gyrfa fel ymchwilydd gyrfa gynnar ac rydym bob amser yn chwilio am y genhedlaeth nesaf o sêr ymchwil i ymuno â ni. Os ydych chi'n dymuno symud i Gaerdydd, mae gennym y dyfarniadau cystadleuol a nodedig canlynol, sydd wedi'u dylunio i roi hwb i  gynyddu adnoddau ymchwil rhyngwladol yng Nghymru.

Cymrodoriaethau cyfredol

Cymrodoriaethau Ôl-ddoethuriaeth yr Academi Brydeinig

We invite researchers to submit an expression of interest for the British Academy Postdoctoral Fellowships with Cardiff University as the host organisation.

Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI

We welcome expressions of interest from applicants who wish to apply for a UK Research and Innovation (UKRI) Future Leaders Fellowships (FLF) with Cardiff University as the host organisation.

Cyfleoedd ariannu arall

Os nad yw'r cynlluniau hyn yn addas i chi mae yna nifer o gyfleoedd ariannu arall a all eich helpu chi i dderbyn Cymrodoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn croesawu ymholiadau o ddarpar ymgeiswyr ynglŷn â'r cynlluniau amrywiol o'r DU, Ewrop a thramor ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar. Dylech chi gysylltu gyda noddwr posibl a/neu eich Pennaeth Ysgol ym Mhrifysgol Caerdydd i drafod eich diddordeb.

Cynlluniau Ariannu

Mae gan Brifysgol Caerdydd brofiad rhagorol o gefnogi ceisiadau am gymrodoriaethau. Mae yna nifer o gynlluniau ariannu cymrodoriaethau ar eich cyfer a rhestrwyd rhai o'n prif gynlluniau isod. Dilynwch y dolenni i ddysgu mwy am y cynlluniau a'r lefel ariannu sydd ar gael.

Nodwch nad yw Prifysgol Caerdydd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol nac am eu dewis iaith.

Cefnogir ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd drwy gyfrwng nifer o elusennau meddygol sylweddol. Mae rhai ohonynt yn cefnogi ymchwil gyrfa gynnar drwy gyfrwng cymrodoriaethau. Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am y cyfleoedd hyn.

Mae'r cynlluniau cymrodoriaethau canlynol wedi gosod proses frysbennu (triage) a dylech gysylltu â'ch noddwr posibl a'ch Pennaeth Ysgol i drafod addasrwydd eich diddordeb ymchwil a sut i dderbyn manylion ein proses asesu mewnol.

Mae Prifysgol Caerdydd yn tanysgrifio i Research Professional sy'n cadw gywbodaeth ynglŷn â miloedd o alwadau am geisiadau gan dros 8,000 o ariannwyr dros nifer o ddisgyblaethau. Ewch i wefan Saesneg Research Professional .