Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau

Ymchwilydd yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau
Ymchwilydd yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau

Ymunwch â ni a dod yn arweinydd ymchwil y dyfodol yng Nghymru

Rydym yn credu bod Prifysgol Caerdydd yn un o'r lleoedd gorau yn y DU i ddilyn gyrfa fel ymchwilydd gyrfa gynnar ac rydym bob amser yn chwilio am y genhedlaeth nesaf o sêr ymchwil i ymuno â ni. Os ydych chi'n dymuno symud i Gaerdydd, mae gennym y dyfarniadau cystadleuol a nodedig canlynol, sydd wedi'u dylunio i roi hwb i  gynyddu adnoddau ymchwil rhyngwladol yng Nghymru.

Cymrodoriaethau cyfredol

British Academy Postdoctoral Fellowships

We invite researchers to submit an expression of interest for the British Academy Postdoctoral Fellowships with Cardiff University as the host organisation.

Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI

We welcome expressions of interest from applicants who wish to apply for a UK Research and Innovation (UKRI) Future Leaders Fellowships (FLF) with Cardiff University as the host organisation.

Cyfleoedd ariannu arall

Os nad yw'r cynlluniau hyn yn addas i chi mae yna nifer o gyfleoedd ariannu arall a all eich helpu chi i dderbyn Cymrodoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn croesawu ymholiadau o ddarpar ymgeiswyr ynglŷn â'r cynlluniau amrywiol o'r DU, Ewrop a thramor ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar. Dylech chi gysylltu gyda noddwr posibl a/neu eich Pennaeth Ysgol ym Mhrifysgol Caerdydd i drafod eich diddordeb.

Cynlluniau Ariannu

Mae gan Brifysgol Caerdydd brofiad rhagorol o gefnogi ceisiadau am gymrodoriaethau. Mae yna nifer o gynlluniau ariannu cymrodoriaethau ar eich cyfer a rhestrwyd rhai o'n prif gynlluniau isod. Dilynwch y dolenni i ddysgu mwy am y cynlluniau a'r lefel ariannu sydd ar gael.

Nodwch nad yw Prifysgol Caerdydd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol nac am eu dewis iaith.

Cefnogir ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd drwy gyfrwng nifer o elusennau meddygol sylweddol. Mae rhai ohonynt yn cefnogi ymchwil gyrfa gynnar drwy gyfrwng cymrodoriaethau. Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am y cyfleoedd hyn.

Mae'r cynlluniau cymrodoriaethau canlynol wedi gosod proses frysbennu (triage) a dylech gysylltu â'ch noddwr posibl a'ch Pennaeth Ysgol i drafod addasrwydd eich diddordeb ymchwil a sut i dderbyn manylion ein proses asesu mewnol.

Mae Prifysgol Caerdydd yn tanysgrifio i Research Professional sy'n cadw gywbodaeth ynglŷn â miloedd o alwadau am geisiadau gan dros 8,000 o ariannwyr dros nifer o ddisgyblaethau. Ewch i wefan Saesneg Research Professional .