Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi Gwag Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr

Bydd ein his-strategaeth Addysg a Myfyrwyr yn gwella ansawdd y dysgu, yr addysgu a phrofiad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn 2020, gwnaethom gyhoeddi Y Ffordd Ymlaen 2018-2023: Ail-lunio COVID-19, diweddariad i’r strategaeth bresennol. Ar ôl hynny, yn gynnar yn 2021, gwnaethom adnewyddu ein his-strategaeth Addysg a Myfyrwyr i adlewyrchu ein hamgylchiadau o ganlyniad i bandemig COVID-19 a hefyd adeiladu ar y datblygiadau sylweddol a wnaed yn ystod y naw mis diwethaf.

Mewn ymateb i'n strategaeth newydd, rydym yn recriwtio i lenwi nifer o swyddi newydd, gyda'r bwriad o sicrhau newid trawsnewidiol i brofiad y myfyrwyr yn y blynyddoedd i ddod. A hwythau’n seiliedig ar chwe maes blaenoriaeth yr is-strategaeth, bydd y swyddi hyn yn cefnogi ein portffolio newydd o waith ac yn canolbwyntio ar sicrhau gwelliannau uchelgeisiol sy’n seiliedig ar dair thema allweddol i brofiad y myfyrwyr:

  • llwyddiant myfyrwyr
  • athrawon sy’n ysbrydoli
  • amgylchedd cynhwysol ac arloesol

I gael rhagor o wybodaeth am y portffolio hwn o waith, ebostiwch ltacademy@caerdydd.ac.uk neu’r pwynt cyswllt ar gyfer y swydd berthnasol (manylion i’w gweld yn y swydd ddisgrifiad).

Cadwch lygad ar y dudalen hon am swyddi pellach a chyfleoedd secondiad dros yr ychydig fisoedd nesaf.

CyfleCyflogDyddiad cau
Arweinydd Academaidd ar gyfer asesu ac adborthAr y raddfa uwch31/01/2022
Darlithwyr Datblygu Addysg£43,434 - 50,29631/01/2022
CyfleCyflogDyddiad cau
Uwch Ddatblygwr Addysg (Arweinydd Tîm) £43,434 – 50,296 31/01/2022
Uwch Ddatblygwr Addysg £43,434 – 50,296 31/01/2022
Datblygwr Addysg £34,304 – 40,927 31/01/2022
Dylunwyr Dysgu £34,304 – 40,927 31/01/2022
Gweinyddwyr Rhaglenni £22,847 – 27,116 31/01/2022
Cydlynydd E-asesu£27,924 – 32,34431/01/2022
CyfleCyflogDyddiad cau
Rheolwr Llais y Myfyrwyr£34,304 – 40,927 31/01/2022
Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr (wedi'i leoli yn yr Academi Dysgu ac Addysgu)£27,924 – 32,344 31/01/2022
Swyddogion Ymgysylltu â Myfyrwyr (wedi'u lleoli mewn ysgolion academaidd)£27,924 – 32,34431/01/2022
CyfleCyflogDyddiad cau
Uwch-swyddog Cyfathrebu Mewnol (Llais y Myfyrwyr)£34,304 – 40,92731/01/2022
Swyddog Cyfathrebu Mewnol (Cyfathrebu Staff)£27,924 – 32,34431/01/2022
Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr£27,924 – 32,34431/01/2022
CyfleCyflogDyddiad cau
Rheolwr Rhaglen£51,799 – 60,02231/01/2022
Uwch Reolwyr Prosiect (Cyffredinol)£43,434 – 50,29631/01/2022
Uwch Reolwr Prosiect (Amgylchedd Dysgu Ar-lein)£43,434 – 50,29631/01/2022
Uwch Reolwr Prosiect (Llwyddiant i Bawb)£43,434 – 50,29631/01/2022
Swyddog Gweinyddol Prosiectau £22,847 – 27,11631/01/2022
Swyddog Prosiect, Rheoli Cyfrifon - Ymgysylltu â Chyflogwyr £27,924 – 32,34431/01/2022
Swyddogion Prosiect - Interniaeth£27,924 – 32,34431/01/2022
Gweinyddwr Datblygu Addysg£22,847 – 27,11631/01/2022

Keep an eye on this page for further posts and secondment opportunities over the next few months.

Read our strategy

Female student chatting to two male students

Is-strategaethau addysg a myfyrwyr

Bydd o leiaf 50% o'n myfyrwyr israddedig yn ymgymryd â lleoliad gwaith yn ystod eu hastudiaethau.