Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau Proffesiynol

Mae’r Gwasanaethau Proffesiynol yn ceisio darparu gwasanaethau gweinyddol effeithiol, effeithlon ac o ansawdd uchel sy'n cefnogi gweithgarwch ymchwil, dysgu ac addysgu’r Brifysgol, ei staff a’i myfyrwyr.

Mae staff Gwasanaethau Proffesiynol yn gweithio gyda’i gilydd ar draws adrannau gweinyddol canolog y brifysgol, Colegau ac Ysgolion Academaidd. Maen nhw wedi’u trefnu i’r adrannau canlynol:

Gwasanaethau Academaidd a Chefnogi Myfyrwyr

Helpu myfyrwyr i wneud y mwyaf o fywyd myfyrwyr a chefnogi staff i ragori mewn gweithgareddau addysgu ac ymchwil.

Cyfathrebu a Marchnata

Yn gyfrifol am enw da’r Brifysgol, brandio a recriwtio myfyrwyr yn y DU a’r UE.

Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr

Meithrin cysylltiadau hirdymor â'n cynfyfyrwyr, ein cyfeillion a'n cefnogwyr, ac sicrhau adnoddau ychwanegol i gefnogi amcanion strategol y Brifysgol.

Ystadau a Chyfleusterau Campws

Cynnal ystâd ffisegol y Brifysgol a darparu amrywiaeth eang o wasanaethau a gweithrediadau busnes i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr.

Cyllid

Yn gyfrifol am reoli a gweinyddu materion ariannol y Brifysgol.

Adnoddau Dynol

Yn gyfrifol am ddatblygu sefydliadol a staff, gweithrediadau adnoddau dynol a diogelwch, iechyd a’r amgylchedd.

TG y Brifysgol

Hwyluso gweithgareddau newid a darparu gwasanaethau TG cynaliadwy ar gyfer y Brifysgol.

Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd

Cefnogi’r Brifysgol i gynhyrchu incwm o ffynonellau allanol.

Cynllunio Strategol a Llywodraethu

Dwyn gwasanaethau cynllunio, llywodraethu a cydymffurfiaeth a risg ynghyd i’r Brifysgol.

Cynllunio Strategol a Llywodraethu

Dwyn gwasanaethau cynllunio, llywodraethu a cydymffurfiaeth a risg ynghyd i’r Brifysgol.