Ewch i’r prif gynnwys

Rhagoriaeth addysgu

Rydym yn dod ag arbenigwyr ym maes dysgu ac addysgu ynghyd i gefnogi staff er mwyn i bob myfyriwr gael profiad atyniadol a chynhwysol.

Dysgu gyda'n gilydd

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn elwa o amgylcheddau dysgu cydweithredol ac arloesol sy'n eich grymuso i wneud gwahaniaeth yn eich dewis bwnc neu bwnc sydd o ddiddordeb.

Cewch glywed gan ein staff a'n myfyrwyr wrth iddynt roi adroddiadau uniongyrchol o'u profiadau addysgu a dysgu.

Gwyliwch ein fideos astudiaeth achos

Darganfyddwch sut rydyn ni'n buddsoddi mewn arloesedd addysg, datblygiad academaidd ac mewn dathlu rhagoriaeth addysgu

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn arwain ac yn cefnogi ystod o arferion, prosiectau a mentrau addysg ddigidol i wella addysgu a gwella profiad myfyrwyr.

Amgylchedd i'n hacademyddion i arolygu, cadarnhau a herio addysgu a dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae ein myfyrwyr yn elwa ar brofiad dysgu o safon uchel a chyson, gan gynnwys defnyddio technoleg bwrpasol i'w helpu i wireddu eu potensial.

The Cardiff Learning and Teaching Academy (LT Academy) host a range of Continuing Professional Development opportunities throughout the academic year open to all staff, including those supporting online and blended learning.

Man rhithwir sy’n helpu i wella profiad dysgu myfyrwyr yn barhaus

Rydyn ni'n gwrando ar ein myfyrwyr a'n gweithio mewn partneriaeth â nhw i ddarparu'r profiad gorau posib yn y brifysgol.

Mewn ymateb i'n strategaeth newydd, rydym yn recriwtio i lenwi nifer o swyddi newydd, gyda'r bwriad o sicrhau newid trawsnewidiol i brofiad y myfyrwyr yn y blynyddoedd i ddod.

Cyflwyno tîm o arbenigwyr ein Hacademi Dysgu ac Addysgu.

Blog

Meet the colleague: Cath Bushell

Meet the colleague: Cath Bushell

19 Ebrill 2024

Cath Bushell, Head of Digital Education, tells us about her role and the projects she's working on within the Digital Education team at the Learning and Teaching Academy. Tell us […]

Student Champions of the month: March

Student Champions of the month: March

18 Ebrill 2024

Congratulations to Tobias Gadsby and Denise Mayande, who are Student Champions of the Month for March.  Tobias Gadsby and Denise Mayande have both been instrumental in helping positively shape the […]

Reflecting on our March event in the National Teaching Fellow (NTF) seminar series with James Field

Reflecting on our March event in the National Teaching Fellow (NTF) seminar series with James Field

11 Ebrill 2024

Written by Professor James Field, Professor of Restorative Dentistry and Dental Education and Professor Emmajane Milton, Professor in Educational Practice.   We had another thought-provoking discussion based session on the 20 March […]