Ewch i’r prif gynnwys

Rhagoriaeth addysgu

Rydym yn dod ag arbenigwyr ym maes dysgu ac addysgu ynghyd i gefnogi staff er mwyn i bob myfyriwr gael profiad atyniadol a chynhwysol.

Darganfyddwch sut rydyn ni'n buddsoddi mewn arloesedd addysg, datblygiad academaidd ac mewn dathlu rhagoriaeth addysgu

Darganfyddwch sut rydym yn arwain ac yn cefnogi ystod o arferion, prosiectau a mentrau addysg ddigidol i wella addysgu a gwella profiad myfyrwyr.

Amgylchedd i'n hacademyddion i arolygu, cadarnhau a herio addysgu a dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae ein myfyrwyr yn elwa ar brofiad dysgu o safon uchel a chyson, gan gynnwys defnyddio technoleg bwrpasol i'w helpu i wireddu eu potensial.

Man rhithwir sy’n helpu i wella profiad dysgu myfyrwyr yn barhaus

Bydd o leiaf 50% o'n myfyrwyr israddedig yn ymgymryd â lleoliad gwaith yn ystod eu hastudiaethau.

Rydyn ni'n gwrando ar ein myfyrwyr a'n gweithio mewn partneriaeth â nhw i ddarparu'r profiad gorau posib yn y brifysgol.

Mewn ymateb i'n strategaeth newydd, rydym yn recriwtio i lenwi nifer o swyddi newydd, gyda'r bwriad o sicrhau newid trawsnewidiol i brofiad y myfyrwyr yn y blynyddoedd i ddod.

Cyflwyno tîm o arbenigwyr ein Hacademi Dysgu ac Addysgu.

Blog

Meet one of our new Academic Partners, Dr Angharad Naylor

Meet one of our new Academic Partners, Dr Angharad Naylor

23 Medi 2022

Dr Angharad Naylor, Academic Partner, Personalised Learning Support

Welcome back to Fellowships

Welcome back to Fellowships

23 Medi 2022

Blog post by Nathan Roberts, Education Fellowships Programmes Manager.

Learning and Teaching Conference 2022 – My conference experience by Helen Spittle

Learning and Teaching Conference 2022 – My conference experience by Helen Spittle

17 Awst 2022

As the Director of the Learning and Teaching Academy, I was thrilled to see colleagues and students share their experiences and case studies with us at this years’ Learning and Teaching Conference. The atmosphere was great and it felt like attendees thoroughly enjoyed themselves.