Ewch i’r prif gynnwys

Rhagoriaeth addysgu

Rydym yn dod ag arbenigwyr ym maes dysgu ac addysgu ynghyd i gefnogi staff er mwyn i bob myfyriwr gael profiad atyniadol a chynhwysol.

Dysgu gyda'n gilydd

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn elwa o amgylcheddau dysgu cydweithredol ac arloesol sy'n eich grymuso i wneud gwahaniaeth yn eich dewis bwnc neu bwnc sydd o ddiddordeb.

Cewch glywed gan ein staff a'n myfyrwyr wrth iddynt roi adroddiadau uniongyrchol o'u profiadau addysgu a dysgu.

Gwyliwch ein fideos astudiaeth achos

Darganfyddwch sut rydyn ni'n buddsoddi mewn arloesedd addysg, datblygiad academaidd ac mewn dathlu rhagoriaeth addysgu

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn arwain ac yn cefnogi ystod o arferion, prosiectau a mentrau addysg ddigidol i wella addysgu a gwella profiad myfyrwyr.

Amgylchedd i'n hacademyddion i arolygu, cadarnhau a herio addysgu a dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae ein myfyrwyr yn elwa ar brofiad dysgu o safon uchel a chyson, gan gynnwys defnyddio technoleg bwrpasol i'w helpu i wireddu eu potensial.

The Cardiff Learning and Teaching Academy (LT Academy) host a range of Continuing Professional Development opportunities throughout the academic year open to all staff, including those supporting online and blended learning.

Man rhithwir sy’n helpu i wella profiad dysgu myfyrwyr yn barhaus

Bydd o leiaf 50% o'n myfyrwyr israddedig yn ymgymryd â lleoliad gwaith yn ystod eu hastudiaethau.

Rydyn ni'n gwrando ar ein myfyrwyr a'n gweithio mewn partneriaeth â nhw i ddarparu'r profiad gorau posib yn y brifysgol.

Mewn ymateb i'n strategaeth newydd, rydym yn recriwtio i lenwi nifer o swyddi newydd, gyda'r bwriad o sicrhau newid trawsnewidiol i brofiad y myfyrwyr yn y blynyddoedd i ddod.

Cyflwyno tîm o arbenigwyr ein Hacademi Dysgu ac Addysgu.

Blog

Reflecting on our October National Teaching Fellow (NTF) seminar series with Dr Rob Wilson

Reflecting on our October National Teaching Fellow (NTF) seminar series with Dr Rob Wilson

13 Tachwedd 2023

Written by Dr Rob Wilson, Reader in the School of Mathematics and Professor Emmajane Milton, Professor in Educational Practice.

Respect for Student Voice

Respect for Student Voice

1 Tachwedd 2023

Professor Luke Sloan shares his view on the challenges involving student voice in Higher Education.

Meet Bettie Heatley, our Administration Officer

Meet Bettie Heatley, our Administration Officer

31 Hydref 2023

I’m an Administration Officer in the Projects and Operations team of the Learning and Teaching Academy but I work solely on the Education Fellowships Programmes.