Ewch i’r prif gynnwys

Rolau uwch reolwyr

Mae gan y swyddi uwch reolwyr i gyd eu proses recriwtio a gwneud cais eu hun.

Swyddi gwag

Pennaeth Ymgysylltu â Busnesau a Phartneriaethau

Yn uwch arweinydd o fewn y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi, bydd deiliad y swydd yn gweithio ar draws y Brifysgol gyda staff academaidd ac uwch arweinwyr y Brifysgol, yn ogystal â chyllidwyr ac asiantaethau allanol, i sbarduno newid economaidd a chymdeithasol drwy gydweithio, gweithio mewn partneriaeth a datblygu mentrau mawr.

Pennaeth Masnacheiddio ac Effaith Ymchwil

Gan weithio'n agos gyda phob disgyblaeth ar draws cymuned academaidd Caerdydd, bydd deiliad y swydd yn sbarduno effaith ymchwil a masnacheiddio drwy gyfleoedd unigol a sefydliadau ac yn gyfrifol am gyfleusterau deor y Brifysgol (Arloesedd Caerdydd ar Gampws newydd Arloesedd Caerdydd a'r Medicentre).

Lead, Cardiff’s Data Innovation Institute

Will provide academic and strategic leadership to the Data Innovation Institute, to shape its research aims and ambitions and be accountable for the delivery of objectives in line with the University’s wider priorities, policies and procedures

College Dean for Postgraduate Studies (Arts, Humanities & Social Sciences)

The college of Arts, Humanities and Social Sciences is seeking an academic member of staff to take on the role of Dean for Postgraduate Studies in order to provide dedicated academic leadership to the development and implementation of the University’s Education and Students sub-strategy

College Dean for Postgraduate Studies (Biomedical and Life Sciences)

The college of Biomedical and Life Sciences is seeking an academic member of staff to take on the role of Dean for Postgraduate Studies in order to provide dedicated academic leadership to the development and implementation of the University’s Education and Students sub-strategy.

Arweinydd Academaidd ar gyfer asesu ac adborth

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi ymrwymo i wella profiad myfyrwyr o arferion asesu a rhoi adborth ar draws Prifysgol Caerdydd.