Ewch i’r prif gynnwys

Rolau uwch reolwyr

Mae gan y swyddi uwch reolwyr i gyd eu proses recriwtio a gwneud cais eu hun.

Swyddi gwag

Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol

Rydym bellach yn awyddus i benodi arweinydd ysbrydoledig i rôl y Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol. Gyda chyfrifoldeb am redeg gweithgareddau gwasanaethau proffesiynol yn effeithlon ac yn effeithiol, a goruchwylio cylch gwaith amrywiol, fe fydd deiliad y swydd yn sicrhau bod y gwasanaethau mewn sefyllfa i gefnogi datblygiad a darpariaeth y strategaeth sefydliadol yn effeithiol.