Ewch i’r prif gynnwys

Rolau uwch reolwyr

Mae gan y swyddi uwch reolwyr i gyd eu proses recriwtio a gwneud cais eu hun.

Swyddi gwag

Is-Ganghellor a Llywydd

Mae ein Cyngor nawr am benodi ein Is-Ganghellor a'n Llywydd nesaf. Gan adeiladu ar sylfeini cadarn, bydd yr Is-Ganghellor newydd yn goruchwylio'r gwaith o ddarparu addysg a phrofiad rhagorol i fyfyrwyr, yn meithrin ymchwil sy'n bwysig yn lleol ac yn fyd-eang, yn ysbrydoli diwylliant sefydliadol cynhwysol, yn sicrhau cynaliadwyedd ariannol ac amgylcheddol; yn ogystal â sicrhau ein bod yn cyflawni dyheadau ein cenhadaeth ddinesig.

Dirprwy Gyfarwyddwr Ystadau (Gweithrediadau Ystadau)

Rydym yn chwilio am ymgeisydd eithriadol sydd â phrofiad profedig o arwain gwasanaethau ystadau a chyfleusterau ar draws portffolio ar raddfa fawr, amrywiol a chymhleth, gyda hanes o arwain rhaglenni trawsnewid sy'n arwain at gynnydd amlwg mewn darpariaeth ystadau gweithredol a chyfleusterau. Er mwyn bod yn llwyddiant yn y rôl, rydym yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau ymgysylltu â rhanddeiliaid ac arwain tîm rhagorol, ac sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn canolbwyntio ar y cwsmer.

Deon Rhyngwladol Affrica

Mae Deon Rhyngwladol Affrica yn gyfrifol ac yn atebol i'r Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.