Ewch i’r prif gynnwys

Rolau uwch reolwyr

Mae gan y swyddi uwch reolwyr i gyd eu proses recriwtio a gwneud cais eu hun.

Swyddi gwag

Head of Research Commercialisation and Impact

We are seeking to build further our research innovation capabilities and capacity with the appointment of a Head of Research Commercialisation and Impact

Head of School of Mathematics

Expressions of interest for this senior leadership role are invited from academic staff within the School

Pennaeth Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Expressions of interest for this senior leadership role are invited from academic staff for Head of School of Earth and Environmental Sciences

Cyfarwyddwr Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) Biofeddygaeth2 y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) sy'n rhan o Gynghrair y GW4

The Director will be responsible for the strategic direction of the DTP and will be accountable to the GW4 institutions via their Pro-Vice Chancellors for Research (members of the GW4 Board) and the MRC for delivery of the DTP.

Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol Dros Dro

Dyma swydd proffil uchel sy'n hollbwysig i'r brifysgol. Byddwch yn atebol i’r Prif Swyddog Ariannol, a byddwch yn rhoi arweiniad ac yn cynnig arbenigedd proffesiynol ar gyfer portffolio o weithgareddau ariannol ar draws y brifysgol.

Cyfarwyddwr Ystadau Dros Dro

Byddwch yn atebol i’r Prif Swyddog Ariannol, a byddwch yn rhoi arweiniad ac yn cynnig arbenigedd proffesiynol ar gyfer ystâd y brifysgol

Deon Gweithgarwch Rhyngwladol Coleg CDGC

Gwahoddir ceisiadau gan aelodau staff academaidd profiadol sydd ag ethos cydweithredol a'r uchelgais i ymgymryd â rôl arwain uwch er mwyn datblygu ac arwain y gwaith o weithredu strategaeth ar gyfer rhyngwladoli yn eu coleg.

Deon Gweithgarwch Rhyngwladol Coleg GBB

Gwahoddir ceisiadau gan aelodau staff academaidd profiadol sydd ag ethos cydweithredol a'r uchelgais i ymgymryd â rôl arwain uwch er mwyn datblygu ac arwain y gwaith o weithredu strategaeth ar gyfer rhyngwladoli yn eu Coleg.