Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

Darllenwch y newyddion diweddaraf o bob rhan o'r ysgol neu mynnwch gip ar ein herthyglau arbennig.

Casglu, cyfathrebu a chadw ein hetifeddiaethau hanesyddol

21 Mawrth 2024

History and Archive in Practice yn dod i Gymru

SouthSudanMinistryForEducation

Cwricwlwm newydd i genedl newydd

1 Chwefror 2024

Mae Adran Hanes Prifysgol Caerdydd yn cyd-weithio ag adrannau mewn prifysgolion ar draws De Swdan i ail-ddylunio rhaglenni hanes yn sgil rhyfeloedd cartref y genedl newydd.

Dau ddyn yn sefyll ar y llwyfan yn derbyn gwobr gan ddyn arall

Mae Prosiect y Fryngaer Gudd wedi ennill gwobr o bwys

18 Ionawr 2024

Mae byd archaeoleg yn dod â phobl ynghyd

Royal Historical Society MA History scholarships

Dwy o chwe Ysgoloriaeth Meistr a ddyfarnwyd i ymgeiswyr Caerdydd

8 Ionawr 2024

Dwy o chwe Ysgoloriaeth Meistr a ddyfarnwyd i ymgeiswyr Caerdydd

Myfyrwyr yn amgylchynu'r bedd ac yn cloddio'r ardal

Tystiolaeth o ddefodau gwledda hynafol yr Oesoedd Canol yn cael ei datgelu ar dir eiddo hanesyddol

4 Ionawr 2024

Safle unigryw a phrin yn cynnig cipolwg newydd inni ar sut beth oedd byw yng Nghymru gynnar

Ffotograff o saith ymchwilydd ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad cyflwyno ymchwil Prifysgol Caerdydd ar Affrica

14 Rhagfyr 2023

Digwyddiad sy’n dod â staff y Brifysgol ynghyd i ysbrydoli rhagor o waith ar Affrica.

participants at Sikhism event

Dathlu sylfaenydd y grefydd Sikhiaeth

7 Rhagfyr 2023

Dathliad y DU yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ‘History and Archives in Practice’ yn gweithio law yn llaw â Phrifysgol Caerdydd

13 Tachwedd 2023

Mae cydweithio cenedlaethol uchel eu proffil rhwng ymchwilwyr, archifau a chymunedau yn creu cysylltiadau Cymreig unigryw

Gwobr Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer y dyniaethau a’r celfyddydau creadigol

26 Hydref 2023

Mae hanesydd o Brifysgol Caerdydd wedi derbyn Medal Dillwyn sy’n gydnabyddiaeth dra nodedig

Pan fydd dylunio a chwarae gemau’n cwrdd â hanes Caerdydd

23 Hydref 2023

Defnyddio gemau fideo i ymdrin â hanes a threftadaeth Caerdydd a de-ddwyrain Cymru