Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaeth â Phrifysgol Namibia

Canolfan Ymchwil Adnoddau Morol ac Arfordirol Sam Nujoma (SANUMARC)
Canolfan Ymchwil Adnoddau Morol ac Arfordirol Sam Nujoma (SANUMARC) a'r Adran Pysgodfeydd a Gwyddorau Dyfrol (DFAS) ar Gampws Sam Nujoma.

Ers dros ddegawd, mae’r bartneriaeth wedi hwyluso cyflawni canlyniadau llwyddiannus ar draws ystod eang ac amrywiol o brosiectau ymchwil, addysg ac iechyd, gan fynd i’r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol ac iechyd, newid yn yr hinsawdd, gwytnwch dŵr, a diogelu asedau treftadaeth a diwylliannol.

Wedi'i sefydlu ym 1992, mae gan UNAM 17 ysgol wedi'u lleoli mewn 4 cyfadran, ar draws 12 campws yng Ngogledd a De Namibia a'i phrifddinas, Windhoek, sy'n cynnig amrywiaeth o raglenni israddedig ac ôl-raddedig sy'n cynnwys ystod o broffesiynau iechyd a milfeddygaeth, peirianneg, busnes, a'r gyfraith.  Mae gan UNAM dros 30,000 o fyfyrwyr a dros 2,000 o staff, sy'n golygu mai hwn yw'r sefydliad trydyddol mwyaf yn Namibia.

Mae ein partneriaeth ag UNAM yn parhau i ehangu, gan ddyfnhau ein rhwydweithiau gyda Namibia ac ar draws cyfandir Affrica, gan ddod â diddordebau a rennir ynghyd, cynyddu gallu ymchwil, a chefnogi dwyochredd ac arloesedd.

Deon Rhyngwladol dros Affrica

Established in 1992, the University of Namibia (UNAM) has 17 schools based within 4 faculties, across 12 campuses located in the North and South of Namibia and its capital, Windhoek.

It offers a variety of undergraduate and post graduate programmes which include a range of health professions and veterinary science, engineering, business, and law.

UNAM has over 30,000 students and over 2,000 staff, making it the largest tertiary institution in Namibia.

Ar adeg pan fo llawer o sefydliadau yn ceisio partneriaethau â phrifysgolion yn Affrica, rydym yn tynnu sylw at ragoriaeth Caerdydd ym maes addysgu ac ymchwil a dangos yn glir bod y brifysgol yn bartner cyfartal, a hynny er mwyn gwella’n capasiti a’n gallu ar y ddwy ochr, gan gynnwys trwy greu cyfleoedd ar gyfer symudedd rhyngwladol.
Yr Athro Ambreena Manji

Ein partneriaethau

Hidlo drwy:

Mae'r cydweithio rhwng ein dwy brifysgol dros y blynyddoedd yn bwysig i mi. Mae wedi bod yn berthnasol, yn ymatebol, ac mae wedi cael effaith fyd-eang.
Yr Athro Kenneth Matengu, Is-Ganghellor, Prifysgol Namibia.

Cysylltwch â ni

Mae ein partneriaeth â Phrifysgol Namibia (UNAM) yn darparu ystod eang o gyfleoedd ymgysylltu byd-eang i staff a myfyrwyr y ddau sefydliad.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â'r bartneriaeth genhadaeth ddinesig â Phrifysgol Namibia, cysylltwch â’r:

Partneriaethau rhyngwladol Rheolwr Prosiect

Tîm Partneriaethau Rhyngwladol