Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau byd-eang

Gyda phartneriaethau'n rhychwantu dros 35 o wledydd, mae cydweithio rhyn bydeang wrth galon yr hyn a wnawn.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy am ein gweithgareddau bydeang, neu ffurfio partneriaeth gyda ni, cysylltwch â'r tîm Partneriaethau Rhyngwladol.

Prif Adeiladau, Prifysgol Xiamen

Prifysgol Xiamen

Rydym ni'n bartner i Brifysgol Xiamen ar ymchwil i gatalysis a dinasoedd cynaliadwy yn ogystal â rhedeg rhaglenni academaidd ac ysgoloriaethau PhD ar y cyd.

Ariel photograph of Universidade Estadual de Campinas

Unicamp

Mae ein Partneriaeth Strategol gydag un o brifysgolion mwyaf blaenllaw Brasil yn helpu i greu cyfleoedd am ymchwil ac addysg ar gyfer staff a myfyrwyr.

Beijing Normal University

Phrifysgol Normal Beijing

Mae ein cytundeb partneriaeth strategol gyda Phrifysgol Normal Beijing, Tsieina, a lofnodwyd ar 28 Tachwedd 2019, yn cryfhau ein perthynas hirsefydlog a'n gwaith helaeth ar y cyd mewn meysydd o ddiddordeb i'r ddwy brifysgol.

University of Waikato

Prifysgol Normal Beijing

Ymgollwch mewn iaith a diwylliant Tsieina gyda gradd ddeuol a gynigir ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing.

University of Bremen - Glashalle building

Prifysgol Bremen

Mae ein partneriaeth â Phrifysgol Bremen yn cefnogi symudedd staff a myfyrwyr ac yn cynnig cyfleoedd i gael cysylltiadau rhwng staff academaidd yn ein sefydliadau, cryfhau ymdrechion ymchwil ar y cyd a datblygu mentrau cydweithredol newydd.

University of Wyoming

Prifysgol Wyoming

Ar 25 Ebrill 2023, llofnododd Prifysgol Caerdydd Gytundeb Partneriaeth Strategol newydd gyda Phrifysgol Wyoming.

University of Illinois System

University of Illinois System

Ar 23 Mehefin 2023, llofnododd Prifysgol Caerdydd Gytundeb Partneriaeth Strategol newydd gyda System Prifysgol Illinois (UI).

Dalian University of Technology

Dalian University of Technology

Mae ein partneriaeth gyda Phrifysgol Technoleg Dalian yn cefnogi cyd-raglenni academaidd a chyfnewid staff a myfyrwyr.

View of the University of Namibia Information and Learning Resource Centre

University of Namibia

Prifysgol Namibia yw partner Cenhadaeth Ddinesig Fyd-eang gyntaf Prifysgol Caerdydd, wedi’i seilio ar gydweithrediad a phartneriaeth hirsefydlog. Mae'r cytundeb yn dynodi ein hymrwymiad i berthynas gydfuddiannol rhwng ein sefydliadau a'n cenhedloedd.

Danau Girang Field Centre

Cyfleuster ymchwil a hyfforddiant cydweithredu ydyn ni sy'n cael ei reoli gan Adran Bywyd Gwyllt Sabah a Phrifysgol Caerdydd.

China

Cardiff Confucius Institute

Rydym yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru ac yn cefnogi cydweithredu rhwng Cymru a Tsieina.

New Zealand

Exchange partners

We work with partner organisations all over the world, ranging from specialist, departmental partnerships to university-wide partners.

Tîm Partneriaethau Rhyngwladol