Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaeth â Phrifysgol Waikato – Te Whare Wãnanga o Waikato

Ganolfan y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato
Tu allan y Ganolfan y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato

Ar 9 Tachwedd 2021, daeth Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Waikato yn Hamilton, Seland Newydd yn bartneriaid strategol rhyngwladol.

Mae'r bartneriaeth strategol yn adeiladu ar gytundeb cyfnewid myfyrwyr llwyddiannus â Phrifysgol Waikato. Bydd myfyrwyr ar y ddwy ochr yn elwa o’r bartneriaeth hon. Bydd y bartneriaeth hefyd yn ein galluogi i wneud mwy o ymchwil ar y cyd ac yn rhoi cyfleoedd i’n gwasanaethau proffesiynol gydweithio.

Rhestrir y meysydd ymchwil/addysgu y bydd y bartneriaeth yn canolbwyntio arnynt gyntaf isod. Er hynny, croesewir cydweithio ymhob maes.

  • Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau
  • Deallusrwydd Artiffisial a Gwyddor Data (Roboteg)
  • Busnes a Rheoli
  • Dŵr, yr Amgylchedd a Newid yn yr Hinsawdd

Yn rhan o'r bartneriaeth, byddwn yn ymchwilio i gyfleoedd addysgu tymor byr a thymor hir gyda Phrifysgol Waikato, yn ogystal ag adeiladu sylfeini cydweithredol rhyngwladol ym meysydd addysgu ac ymchwil.

Oherwydd cysylltiadau diwylliannol a daearyddol cryf y ddwy brifysgol, rydym yn gobeithio y gall dod yn bartneriaid strategol rhyngwladol sicrhau manteision dinesig ehangach i Gymru a Seland Newydd fel ei gilydd.

Cefndir Prifysgol Waikato

Cafodd Prifysgol Waikato ei sefydlu ym 1964. Ers hynny, mae wedi dod yn brifysgol gynhwysfawr ac iddi hunaniaeth Maori gref a chymuned gref o fyfyrwyr. Mae’n cael ei harwain gan ymchwil ac yn canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy. Mae'n brifysgol uchelgeisiol sydd â 13,000 o fyfyrwyr a 1,500 o staff. Mae gan Brifysgol Waikato ddau gampws ar Ynys Ogleddol Seland Newydd, sef Hamilton a Tauranga. Mae ganddi hefyd Sefydliad ar y Cyd yn Hangzhou, Tsieina.

Mae Prifysgol Waikato wedi'i rhannu'n bum grŵp o Ysgolion a Chyfadrannau:

Yn debyg i Brifysgol Caerdydd, mae Prifysgol Waikato wedi sefydlu nifer o Sefydliadau Ymchwil rhyngddisgyblaethol. Mae gan nifer o'r rhain synergeddau â Sefydliadau Ymchwil Prifysgol Caerdydd a'n meysydd ymchwil strategol cryf, gan gynnwys:

Cronfa sbarduno cydweithredu

Sefydlwyd y gronfa i gefnogi’r gwaith o ddatblygu’r bartneriaeth strategol rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Waikato. Bydd y gronfa’n helpu staff i wneud ymchwil ar y cyd. Bydd hefyd yn galluogi staff yn y gwasanaethau addysgu a/neu broffesiynol i ddatblygu prosiectau sy’n sicrhau canlyniadau clir a llwybr i ddatblygu a chynnal y cydweithredu sy’n digwydd.

Rhagor o wybodaeth am y gronfa sbarduno a sut i wneud cais

Cysylltu â ni

Pennaeth Partneriaethau Rhyngwladol

Anne Morgan