Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Daear Gadarn ac Adnoddau Naturiol

Mae ein gwaith ymchwil yn ymdrin â chyfansoddiad ac esblygiad dynamig mantell a chramen y Ddaear, gan gynnwys ei hadnoddau mwynol a phetrolewm.

Economic geology

Daeareg Economaidd

Rydym yn defnyddio gwybodaeth ddaearegol sylfaenol ac ymchwil i helpu i fynd i'r afael â phroblemau mawr wrth archwilio a datblygu adnoddau mwynol a hydrocarbon.

A disused quarry

Geoamgylcheddau Cynaliadwy

Mae ein grŵp yn cynnal ymchwil cymhwysol i'r rhyngweithio rhwng y geosffer a lles dynol ac amgylcheddol.

Tectoneg a Geoffiseg

Rydym yn ymchwilio i brosesau ffisegol y Ddaear solet.