Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Daear Gadarn ac Adnoddau Naturiol

Mae ein gwaith ymchwil yn ymdrin â chyfansoddiad ac esblygiad dynamig mantell a chramen y Ddaear, gan gynnwys ei hadnoddau mwynol a phetrolewm.

Economic geology

Daeareg Economaidd

We apply fundamental geological knowledge and research to help tackle major problems in the exploration and development of mineral and hydrocarbon resources.

A disused quarry

Geoamgylcheddau Cynaliadwy

Mae ein grŵp yn cynnal ymchwil cymhwysol i'r rhyngweithio rhwng y geosffer a lles dynol ac amgylcheddol.

Tectoneg a Geoffiseg

We investigate the physical processes of the solid Earth.