Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Geobioleg a Geocemeg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar wyneb y Ddaear, gan gynnwys yn ei moroedd ac o dan ei moroedd, lle mae bywyd wedi esblygu ac effeithio’n ddirfawr ar amgylcheddau dros filiynau o flynyddoedd.

Geochemistry

Geocemeg

Rydym yn archwilio olrhain prosesau system y Ddaear ar dymheredd isel yn ogystal ag uchel gan ddefnyddio dulliau geogemegol.

Water sampling in the high Arctic

Geomicrobioleg a Biogeocemeg

Mae ein grŵp yn defnyddio ystod o ddulliau cyfannol ar draws graddfeydd gofodol ac anserol i archwilio cwestiynau ymchwil.

Reconstruction of Devonian lycopod forest in Svalbard

Palaeobioleg

Rydym yn astudio strwythur, morffoleg, twf a systemateg organebau a'r modd y maent yn rhyngweithio â'i gilydd, gyda'r lithosffer, y moroedd a'r atmosffer.