Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Geobioleg a Geocemeg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar wyneb y Ddaear, gan gynnwys yn ei moroedd ac o dan ei moroedd, lle mae bywyd wedi esblygu ac effeithio’n ddirfawr ar amgylcheddau dros filiynau o flynyddoedd.

Geocemeg

Rydym yn archwilio olrhain prosesau system y Ddaear ar dymheredd isel yn ogystal ag uchel gan ddefnyddio dulliau geogemegol.

Geomicrobioleg a Biogeocemeg

Rydym yn astudio’r rhyngweithio rhwng bywyd, daeareg a chemeg amgylcheddol i egluro prosesau biogeocemegol sy'n bwysig ar gyfer cyfanedd-dra’r Ddaear drwy gydol hanes y Ddaear.

Palaeobioleg

Rydym yn astudio strwythur, morffoleg, twf a systemateg organebau a'r modd y maent yn rhyngweithio â'i gilydd, gyda'r lithosffer, y moroedd a'r atmosffer.