Ewch i’r prif gynnwys

Diolch

Rydym yn ddiolchgar i gynfyfyrwyr, staff, ffrindiau, ymddiriedolaethau a sefydliadau, a chwmnïau Caerdydd sy’n helpu i greu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu er budd pawb.

Gwyliwch ein fideo am effaith eich cefnogaeth

Mae pob rhodd yn cael effaith hirdymor ar ein haddysgu, dysgu ac ymchwil o safon fyd-eang. Diolch am wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Chwiliwch am straeon sy’n dangos pa effaith a gafodd eich rhodd:

Stori ymchwil canser Magda

Mae Magda Meissner yn ymchwilydd a chlinigwraig, ond mae ei stori hi am ganser, fel i gynifer o bobl, yn llawer mwy personol.

O’ch achos chi, mae Prifysgol Caerdydd yn gallu achub, newid a chyfoethogi bywydau. Rydych chi’n gwneud ymchwil arloesol yn bosibl ac yn rhoi’r sylfaen i fyfyrwyr dawnus lwyddo.

Darllenwch fwy o straeon yn ein cyhoeddiad O’ch Achos Chi, sy’n dangos y bobl a’r achosion y gwnaethoch chi eu cefnogi yn 2017-18.

Man in a hospital reading a book, hooked up to a medical machine.

FileDogfen

O'ch Achos Chi

20 Mehefin 2019

Mae’r straeon rydych chi ar fin eu darllen wedi bod yn bosibl oherwydd eich cefnogaeth chi.

DownloadLawrlwytho’r Saesneg DownloadLawrlwytho’r Gymraeg