Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

“Rydw i eisiau cael effaith mewn cymunedau ble bynnag ydw i”

15 Gorffennaf 2024

Myfyriwr sy’n derbyn Ysgoloriaeth Stephen Lawrence yn graddio'r wythnos hon ar ôl ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr y gyfraith

Julie Williams

Gwobr am wneud cyfraniad rhagorol i faes niwrowyddoniaeth

1 Gorffennaf 2024

Yr Athro Julie Williams yn ennill y wobr Cyfraniad Rhagorol i Faes Niwrowyddoniaeth gan Gymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain

Graduates with red ceremony dress

Graddedigion Prifysgol Caerdydd ymhlith graddedigion mwyaf cyflogadwy’r DU

27 Mehefin 2024

Data arolwg Hynt Graddedigion 2021/22 wedi’u rhyddhau

Aeth Dr Alex George ati i ‘godi cwr’ y llen ar yr heriau iechyd meddwl y bydd pobl ifanc yn eu hwynebu

14 Mai 2024

Y meddyg a chyflwynydd i siarad yng nghyfres Sgyrsiau Caerdydd Prifysgol Caerdydd am iechyd meddwl ieuenctid

Yr Is-Ganghellor yn ymweld ag arweinwyr Prifysgol Caerdydd ym meysydd niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl

15 Mawrth 2024

Yr Athro Wendy Larner yn mynd ar daith o amgylch Adeilad Hadyn Ellis.

Cardiff University Main Building

Partneriaeth ryngwladol ym maes ymchwil ar niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl

8 Chwefror 2024

Mae partneriaeth rhwng Prifysgol Maastricht a Phrifysgol Caerdydd yn dod ag arbenigedd ym maes niwrowyddoniaeth ac ymchwil iechyd meddwl ynghyd

Professor Duncan Baird

£1 miliwn o gyllid ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil canser

29 Ionawr 2024

Diolch i'r rhodd fwyaf hyd yma gan Ymddiriedolaeth Myristica, gellir cefnogi naw PhD.

Brain

Cysylltiadau newydd rhwng clefyd Alzheimer dechreuad hwyr a’r system imiwnedd

18 Ionawr 2024

Gwybodaeth newydd wedi dod i’r amlwg am y gwahanfur gwaed-ymennydd mewn pobl â chlefyd Alzheimer dechreuad hwyr

Cyfarfod blynyddol Sefydliad Hodge yn trafod seiciatreg manwl gywirdeb

13 Rhagfyr 2023

Mae’r Sefydliad Arloesi Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl yn cynnal cyfarfod blynyddol 2023 Sefydliad Hodge

Brain scan / sgan yr ymennydd

Sbwng arbennig newydd a allai drawsnewid triniaeth canser yr ymennydd

6 Rhagfyr 2023

Dull newydd tebyg i sbwng o gyflwyno cyffuriau i wella triniaethau ar gyfer canserau ymosodol ar yr ymennydd