Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadura sy'n seiliedig ar bobl

Mae cyfrifiadura sy'n canolbwyntio ar bobl yn canolbwyntio ar sut y gall cyfrifiaduron gefnogi ein bywydau bob dydd orau.

Mae'r ochr ddynol hon o gyfrifiadureg yn un o'r rhai mwyaf diddorol ond hefyd yr elfennau a gollwyd a'u camddeall amlaf yng nealltwriaeth y cyhoedd o'r hyn sy'n gwneud y dechnoleg yn eu poced – neu unrhyw un o'r systemau cyfoes sydd wedi dod yn hollbresennol ac wedi'u hintegreiddio'n ddwfn i'w bywyd - yn gweithio'n dda iddynt.

Mae ein timau ymchwil yn archwilio effeithiau cymdeithasol-dechnegol systemau cyfrifiadura sy'n dod i'r amlwg ar unigolion, cymunedau a chymdeithasau ac yn holi'r cwestiynau hanfodol sy'n siapio cynnyrch terfynol: Pa mor dda fydd y dechnoleg yn gweithio i bobl? Beth yw ei ganlyniad dymunol? A pha wahaniaeth parhaol y gallai ei wneud i'w bywydau?

Mae ein tîm yn defnyddio adrodd straeon i gefnogi hyn, dull ymchwil sy'n ein galluogi i eistedd i lawr gyda defnyddwyr a gwneud cysylltiadau ystyrlon rhwng yr ymchwil yma yn yr Ysgol a'r bobl yr ydym yn eu dylunio a'u hadeiladu ar eu cyfer.

O ganlyniad, mae ein gwaith yn helpu i nodi ffyrdd y gall datblygiadau arloesol gael eu cynllunio'n foesegol i gefnogi pobl a'r blaned yn well.

Yn ein labordai ymchwil, rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar y canlynol:

  • Rhyngweithio rhwng Robotiaid a Bodau Dynol (HRI) - gan ganolbwyntio ar gyfleoedd technegol a chymdeithasol a heriau robotiaid sy'n rhyngweithio â bodau dynol mewn amgylcheddau a rennir megis cartrefi, ysbytai, a ffatrïoedd.
  • Gofal iechyd digidol – edrych ar y cyfleoedd technegol a chymdeithasol a'r heriau o ddefnyddio offer digidol mewn gofal iechyd. Gallai hynny fod wrth drin ac atal afiechydon corfforol a meddyliol, gofal o bell, gwella diogelwch a defnyddioldeb gwasanaethau iechyd digidol, a systemau iechyd symudol a gwisgadwy.
  • Realiti estynedig (XR) a rhyngweithio rhwng cyfrifiaduron a bodau dynol (HCI) – ymchwilio i gyfleoedd technegol a chymdeithasol a heriau technolegau XR (rhith-wirionedd (VR), realiti estynedig (AR), a realiti cymysg (MxR)) lle mae'r byd digidol yn cwrdd â'r tri dimensiwn yr ydym yn byw ynddo megis hapchwarae ac addysg yn VR, symudedd, llywio, chwilio, a chyfeiriadedd yn AR, a llawer mwy.
  • Cydweithio a chyfrifiadura cymdeithasol – canolbwyntio ar (a) damcaniaethau, dulliau, offer a thechnegau i astudio, dylunio, gweithredu neu ddefnyddio systemau cymdeithasol a chydweithredol, (b) goblygiadau moeseg a pholisi systemau technegol-gymdeithasol, a (c) cymwysiadau systemau technegol-gymdeithasol megis cynaliadwyedd, addysg, TGCh4D, iechyd a gofal cymdeithasol, a llawer mwy.

Rhagor o wybodaeth

Human icon

Human-centred computing

Our research specialises in small and large scale systems, data analytics at scale, multi-criteria optimisation, human/social computation, cyber threat modelling and predictive analytics.

Arweinydd ymchwil

Dr Nervo Verdezoto Dias

Dr Nervo Verdezoto Dias

Senior Lecturer

Email
verdezotodiasn@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 1735