Ewch i’r prif gynnwys

Deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg data

Mae bodau dynol eisiau ac angen deall yn well faint o ddata sy’n cael ei gynhyrchu gan ein cymdeithas ddigidol – a beth yw ei botensial.

Mae a wnelo deallusrwydd artiffisial â sut y gall cyfrifiaduron gyflawni tasgau yr oedd bodau dynol yn unig yn gallu eu cyflawni. Mae dadansoddeg data’n canolbwyntio ar sut i gipio, dadansoddi, modelu a phrosesu symiau mawr o ddata o sawl ffynhonnell wahanol er mwyn i ni allu nodi patrymau a defnyddio’r hyn rydym yn ei ddysgu. Rydym wedi creu lle yma ar gyfer gwneud ymchwil ar sail chwilfrydedd, wrth i ni ystyried atebion posibl i heriau uchelgeisiol a phellgyrhaeddol a fydd, yn ei dro ac yn y dyfodol, yn sicrhau manteision ym maes gofal iechyd, ym maes diogelwch, mewn diwydiannau gwasanaethu ac mewn llawer o sectorau eraill. Yn ogystal â hynny, gall busnesau a diwydiannau’n fyd-eang elwa ar sawl ffordd o’i defnyddio.

Yn ein labordai ymchwil, rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar y canlynol:

  • cynrychioli gwybodaeth a rhesymu (ystyried sut y gall systemau cyfrifiadurol ddeall a defnyddio gwybodaeth i ddatrys problemau cymhleth yn y byd go iawn)
  • ymresymu cyfrifiadol (canolbwyntio ar sut mae ymresymiadau’n cael eu creu a’u cymharu er mwyn datrys problemau ar gyfrifiaduron yn effeithiol – pontio rhesymu dynol a rhesymu awtomataidd)
  • prosesu iaith naturiol (deall yn well sut y gallai cyfrifiaduron ddelio ag iaith)
  • dadansoddi data a dysgu peirianyddol (ystyried sut rydym yn cipio gwybodaeth am y byd y gall cyfrifiaduron ei phrosesu, ei deall a’i chymhwyso i broblemau)

Ein grwpiau ymchwil

natural language processing

Natural language processing

We are an interdisciplinary group dealing with all aspects of Natural Language Processing (NLP), from the research point of view and its applications.

Data analytics and machine learning

We deal with the analysis and visualisation of complex data, development of machine learning algorithms and optimisation techniques.

Knowledge representation and reasoning

We improve the understanding of the foundations on knowledge representation and its application to and integration with emerging artificial intelligence (AI) technologies.

Pennaeth yr Adran

Yr Athro Steven Schockaert

Yr Athro Steven Schockaert

Lecturer

Email
schockaerts1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9109