Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Connections

Mae ein gwaith yn cael effaith ar draws nifer o feysydd amlddisgyblaethol.

Mae'r meysydd amrywiol y cawn effaith arnynt yn cynnwys:

  • gofal iechyd (systemau cofnodi cleifion a delweddu gwybodaeth)
  • amddiffyn
  • amgylchedd (rheoli bioamrywiaeth a systemau gwybodaeth geoofodol)
  • telathrebu (dylunio rhwydwaith cyfathrebu a sefydliadau rhithwir)
  • dylunio peirianyddol (yn enwedig peirianneg wrthdro o siâp solet)
  • cyfrifiadura perfformiad uchel a grid (prosesu dosbarthedig, rheoli gwybodaeth a delweddu trochi).

Uchafbwyntiau effaith

Bees in hive

Mynegeio rhywogaethau’r byd

Defnyddio data mawr i helpu achub fflora a ffawna rhag difodiant..

Blockchain

Dull ‘blockchain’ newydd i wella logisteg yn niwydiannau cenedlaethol y DU a diwydiannau byd-eang

Roedd ymchwil ar sail blockchain gan yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn galluogi ffurfio SIMBA Chain Inc. sydd wedi sicrhau contractau gwerth dros £9.11 miliwn, gan gynnwys y gwobrau cyhoeddus cyntaf gan luoedd milwrol yr Unol Daleithiau ar gyfer technoleg sy'n seiliedig ar blockchain a datblygu systemau negeseuon a data diogel ar gyfer Llynges yr Unol Daleithiau, Llu Awyr yr Unol Daleithiau, a'r Adran Amddiffyn.

Technegau prosesu delweddau datblygedig i alluogi ehangu technoleg "golwg stryd" ar draws Tsieina

Mae ein hymchwil wedi galluogi ehangu technoleg golwg stryd yn Tsieina yn gyflym, sydd bellach yn cael ei gyrchu dros chwe biliwn o weithiau'r dydd.