Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaid ymchwil

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Connections

Mae'r mwyafrif o'n gwaith ymchwil yn rhyngddisgyblaethol ac rydym yn cydweithio gydag Ysgolion Academaidd Prifysgol Caerdydd a phrifysgolion blaenllaw eraill. Mae ein gwaith yn cwmpasu spectrwm llawn meysydd peirianneg a'r gwyddorau ffisegol, biofeddygol a bywyd, y gwyddorau cymdeithasol a'r celfyddydau a'r dyniaethau.

Ar hyn o bryd rydym yn cydweithio gyda phartneriaid megis y Ganolfan Technoleg Ffactorau Dynol a Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS). Rydym yn croesawu datblygu partneriaethau pellach gyda'r sectorau diwydiannol a chyhoeddus.

Cyllid parhaus

Mae ein ffynonellau ariannu cenedlaethol a rhyngwladol yn cynnwys:

Rhoddir hwb hefyd i'n hymchwil gwerth miliynau o bunnoedd drwy weithio gyda'n partneriaid diwydiannol. Mae'r rhain yn cynnwys:

Ar hyn o bryd, mae ein hincwm ymchwil blynyddol yn gyfartaledd tua £2 miliwn.