Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Myfyrwyr Caerdydd yn cael llwyddiant yng Ngholocwiwm BCSWomen Lovelace

26 Ebrill 2024

Mae Colocwiwm Lovelace yn gynhadledd genedlaethol ar gyfer menywod israddedig ac MSc a myfyrwyr anneuaidd mewn cyfrifiadura.

The Centre for Cyber Security Research

Mae’r Ganolfan Ymchwil Seiberddiogelwch yn cael ei chydnabod fel ‘canolfan rhagoriaeth academaidd’ am y pum mlynedd nesaf.

26 Ebrill 2024

Mae'r Ganolfan Ymchwil Seiberddiogelwch wedi ennill statws 'Canolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Ymchwil Seiberddiogelwch

Tri ffotograff o Gymrodyr Turing Prifysgol Caerdydd – yr Athro Monjur Mourshed, Dr Jenny Kidd a’r Athro Steven Schockaert (o’r chwith i’r dde)

Prifysgol Caerdydd yn sicrhau tair Cymrodoriaeth Turing

21 Mawrth 2024

Ymchwilwyr yn ymuno â charfan newydd i helpu i dyfu ecosystem gwyddor data a deallusrwydd artiffisial y DU

Dod â ffigurau hanesyddol yn fyw gyda deallusrwydd artiffisial (AI)

20 Mawrth 2024

Mae tîm o ymchwilwyr o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn dod ag arbenigwyr o ddisgyblaethau amrywiol at ei gilydd i drafod y posibilrwydd o gymhwyso deallusrwydd artiffisial mewn amgueddfeydd ac archifau.

Ffotograff o gonsol chwarae retro Dragon 32

Amgueddfa cyfrifiadura retro dros dro

12 Mawrth 2024

Prifysgol Caerdydd yn arddangos technoleg gwbl weithredol o’r 1960au hyd heddiw

Dr Fernando Lozides and Joseph Liu at INTERACT 2023

Llwyddiant un o raddedigion Caerdydd gyda meddalwedd ar gyfer dysgwyr awtistig

28 Chwefror 2024

Yn ei flwyddyn olaf gweithiodd Joseph Liu gydag athrawon o Gaerdydd i ddatblygu meddalwedd a allai newid y ffordd y mae dysgwyr awtistig yn cyfathrebu yn yr ystafell ddosbarth.

Prifysgol Caerdydd yn cryfhau cydweithredu rhyngwladol ar ymchwil seiberddiogelwch a chyfnewid gwybodaeth

22 Chwefror 2024

The university welcomed the Governor of the State of Yucatan to Cardiff to promote international collaboration and knowledge sharing between Wales and Mexico.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cydweithio â'r Athro Brian Cox i addysgu myfyrwyr ysgol am ddeallusrwydd artiffisial

16 Chwefror 2024

Cardiff University has teamed up with The Royal Society and Professor Brian Cox in the next instalment of Brian Cox School Experiment videos.

Ehangodd Prifysgol Caerdydd faes sgiliau digidol ac arloesi yn 2023 drwy gynnal digwyddiadau allgymorth llwyddiannus

31 Ionawr 2024

Mae’r Sefydliad Arloesedd Trawsnewid Digidol wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau allgymorth, yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau digidol, hyrwyddo arloesedd ac entrepreneuriaeth.

Cyflwyno arloesi digidol y Brifysgol yn ystod Wythnos Dechnoleg Cymru

6 Tachwedd 2023

Cardiff University-based digital innovators recently attended Wales Tech Week, showcasing the power of digital transformation and cutting-edge technology in Wales.