Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Mae ein graddau'n cael eu llywio gan yr ymchwil diweddaraf yn ein Hysgol a gydnabyddir yn rhyngwladol ac a addysgir gan arbenigwyr yn eu maes.

Rydym yn adolygu ac yn diweddaru ein graddau'n rheolaidd i sicrhau bod y cynnwys yn gyfredol ac yn berthnasol. Mae pwyslais sylweddol ar gyflogadwyedd. Rydym wedi sefydlu Bwrdd Ymgynghorol Allanol o aelodau llwyddiannus o feysydd diwydiant a'r byd academaidd sy'n rhoi arweiniad, mewnwelediad ac adborth ynglŷn â'n dysgu a'n haddysgu.

Israddedig

Israddedig

Yn addysgu ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr cenedlaethol a rhyngwladol yn y maes dynamig o Gyfrifiadureg.

Ôl-raddedig a Addysgir

Ôl-raddedig a Addysgir

Mae myfyrwyr yn gweithio ar flaen y gad ymchwil yn eu disgyblaeth, ac mae ganddynt fynediad at gyfleusterau ac offer pwrpasol.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Arbenigwch yn un o’n meysydd ymchwil cydnabyddedig, a gweithio gydag offer adnoddau cyfrifiadurol eithriadol a staff o safon uchel.

Rhyngwladol

Rhyngwladol

Rydym yn falch o ddarparu ar gyfer amrywiaeth o ddiddordebau, cefndiroedd a dyheadau graddedigion o’r DU a gwledydd tramor.

Teaching facilities

Teaching facilities

Our facilities are consistently rated among the top three of all computing schools in the UK by students voting in the annual National Student Survey.

BCS - Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG

BCS The Charted Institute for IT

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â’r Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain (BCS) i sicrhau bod ein graddau yn berthnasol i’r gofynion diweddaraf o’r diwydiant. Mae hyn yn gymeradwyaeth hynod bwysig i ddarpar gyflogwyr.