Ewch i’r prif gynnwys

Seiberddiogelwch a phreifatrwydd

Mae ein Canolfan Ymchwil Seiberddiogelwch (CCSR) yn cynnig dull cyfannol, integredig a damcaniaethol o ran diogelwch seiberddiogelwch dynol a thechnegol.

Rydym ni'n dîm ymchwil academaidd blaenllaw yn y DU sy'n canolbwyntio ar gyfuno dulliau gwyddor data/ dadansoddeg a deallusrwydd artiffisial â dealltwriaeth ryngddisgyblaethol o ran seiber-risgiau, gwybodaeth am fygythiadau, canfod ymosodiadau ac ymwybyddiaeth o’r sefyllfa.

Yn ystod y degawd diwethaf, mae tîm CCSR wedi tyfu i dros 50 o ymchwilwyr gweithredol ac wedi denu bron i £20 miliwn mewn incwm grant allanol. Mae gennym adnoddau o'r radd flaenaf yn ein hadeilad Abacws, sy'n cynnwys seiberfaes y gellir ei ehangu ac amrywiol systemau seiber-ffisegol sy'n gynrychioliadol o systemau TG a thechnoleg weithredol y byd go iawn. Rydym yn defnyddio'r rhain i hyfforddi ein myfyrwyr a dilysu ein canlyniadau ymchwil.

Rydym hefyd yn falch o weithio gyda chydweithwyr lleol a rhyngwladol ar draws pob sector i gynnal ymchwil sy'n mynd i'r afael â heriau go iawn ac yn cyffroi ac yn ysbrydoli ein cenhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol seiberddiogelwch.

O fewn y cwmpas hwn, mae gennym nifer o themâu ymchwil craidd gan gynnwys:

  • Gweithrediadau diogelwch wedi’i yrru gan Ddeallusrwydd Artiffisial a Rheoli Digwyddiadau – gan ganolbwyntio ar ganfod ymosodiadau seiber yn gynnar ac ymatebion awtomataidd iddynt
  • Rheoli risgiau a Llywodraethu – ymchwilio i risg sy'n canolbwyntio ar nodau, prosesu a modelu effeithiau, sy'n gysylltiedig â deallusrwydd sy'n cael ei yrru gan ddata
  • ffactorau dynol – canolbwyntio ar ragdueddiadau unigolion i ymosodiadau, agweddau gwybyddol, a seiberdroseddu wedi'i drefnu.
  • diogelwch systemau seiber-ffisegol a gwydnwch – canfod dangosyddion digidol a chorfforol o gyfaddawdu a lliniaru ymosodiadau
  • preifatrwydd a diogelwch systemau gwasgaredig – sicrhau preifatrwydd drwy ddylunio, boed mewn systemau sy'n seiliedig ar ddysgu peiriannol, neu drwy wella tryloywder ac ymddiriedaeth mewn systemau gwasgaredig (e.e. Cwmwl) ac awtonomaidd (e.e. cerbydau)

Ein grwpiau ymchwil

Cyber security

We focus on the fusion of data science and artificial intelligence methods with interdisciplinary insights into cyber risk, threat intelligence, cyber threat modelling, predictive analytics, attack detection and situational awareness

Privacy

We look to detect, measure, and mitigate sensitive information leakage in various scenarios including data publishing, internet of things, mobile and cloud applications, and training machine learning algorithms.

Arweinydd ymchwil

Dr George Theodorakopoulos

Dr George Theodorakopoulos

Lecturer

Email
theodorakopoulosg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4855