Ewch i’r prif gynnwys

Meysydd ymchwil

Ein gweledigaeth yw gwneud ymchwil sylfaenol sy'n ein galluogi i fynd i'r afael â heriau go iawn yn y byd. Rhennir yr ymchwil yn bedwar maes blaenoriaeth sy'n adlewyrchu tueddiadau critigol sy'n dod i'r amlwg.

Artificial Intelligence and Robotics

Deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg data

Nod ein gwaith ymchwil yw datblygu dulliau newydd o nodi, modelu a phrosesu gwybodaeth sydd wedi'i hamgodio mewn iaith naturiol neu ar ffurf strwythuredig.

Image of a world map on a digital screen

Seiberddiogelwch a phreifatrwydd

Mae ein gwaith ymchwil yn arbenigo mewn systemau ar raddfa fawr, dadansoddeg data ac optimeiddio ar sail meini prawf lluosog.

Cyfrifiadura sy'n seiliedig ar bobl

Mae ein hymchwil yn mynd i’r afael ag effeithiau cymdeithasol-dechnegol systemau cyfrifiadura newydd ar unigolion, cymunedau a chymdeithasau.

Computer vision

Cyfrifiadura gweledol

Mae ein gwaith ym maes cyfrifiadura gweledol yn archwilio offer dadansoddi gweledol i helpu gwyddonwyr ac ymchwilwyr i brosesu data mawr, aml-ddimensiynol yn well.