Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn Ysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil gydag enw da yn fyd-eang am weithgareddau ymchwil cymhwysol. Rydym yn cydweithio gyda dros 100 o bartneriaid academaidd a diwydiannol yn y DU ac yn rhyngwladol.

Rhagoriaeth mewn dysgu

About Us

Mae ein hymchwil yn llywio ein cyrsiau gradd, sy'n eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw ac yn paratoi graddedigion i fanteisio ar ddatblygiadau'r dyfodol. Yn yr ymarfer diweddaraf i Asesu Addysgu ac Ansawdd yn y DU cafodd ein haddysgu y radd uchaf un.

Rydym yn credu bod achrediad proffesiynol yn bwysig. Mae BCS, Sefydliad Siartredig TG, yn adolygu ac yn achredu ein graddau ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion yn rheolaidd.

Bob blwyddyn mae mwy na 300 o fyfyrwyr newydd o'r DU ac o wledydd rhyngwladol yn dewis astudio gyda ni.

Rhagolygon cyflogaeth

Mae'r rhagolygon cyflogaeth ar gyfer ein graddedigion yn y diwydiant cyfrifiadura a TGCh yn rhagorol gyda'r ystadegau yn dangos yn gyson bod y mwyafrif yn dilyn eu llwybr gyrfaol dewisol o fewn chwe mis ar ôl graddio. Mae gan ein graddedigion y sgiliau trosglwyddadwy sy'n agor drysau i holl sectorau'r economi.

Ysbrydoli ymchwil

Drwy ymchwil a chydweithrediadau strategol, rydym yn dymuno gweithredu ein disgyblaeth a datrys problemau cyfrifiadurol heriol. Mae'r rhan helaeth o'n hymchwil yn amlddisgyblaethol ac yn effeithio ar amrywiaeth o feysydd yn cynnwys gofal iechyd, cyfrifiadura symudol a chymdeithasol a'r amgylchedd. Rydym yn cydweithio gydag ystod eang o Ysgolion academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd ac ym mhrifysgolion eraill drwy'r DU ac yn rhyngwladol. Rydym hefyd yn cydweithio gyda phartneriaid diwydiannol ledled y byd yn cynnwys IBM, Airbus a Ford.

Cefnogir ein huchelgeisiau ymchwil gyda chyfleusterau cyfrifiadurol rhagorol sy'n cynnwys clystyrau ac amgylcheddau'r cwmwl, fferm brosesu GPU a labordy tracio wyneb a symudiad. Gall ymchwilwyr hefyd gymryd mantais o adnoddau gwerth miliynau o bunnoedd cyfleuster Cyfrifiadura Ymchwil Uwch (ARCCA) y Brifysgol.