Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Mae Abacws yn arloeswyr ymchwil blaengar, sy'n arwain y byd ac yn denu cyllid gwerth miliynau o bunnoedd. Rydym yn gweithio gyda thua 100 o bartneriaid academaidd a diwydiannol yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mae ein cyfleusterau gwych - gan gynnwys y labordy cyfrifiadurol a seiberddiogelwch, Makerspace a’r gweithdy TG, darlithfeydd a mannau cydweithio - yn gweddu i ehangder ein profiad. Bydd hyn i gyd yn eich galluogi i ddeall systemau cyfrifiadurol, rhwydweithiau a rhaglenni ar lefel ddofn, a magu gwybodaeth am sut maen nhw'n trawsnewid gwyddoniaeth, busnes, diwylliant a phob agwedd ar fywyd.

Rydym yn croesawu myfyrwyr, ymchwilwyr a staff sydd eisiau bod yn rhan o'n stori. Mae ein rhaglen ddiweddaraf o gefnogaeth i fyfyrwyr newydd yn cynnwys cynlluniau mentora sy'n paru myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn i'w cymheiriaid yn y flwyddyn gyntaf. Ac mae ein cynllun llysgennad STEM yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr fynd allan i ysgolion i annog a chefnogi'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr cyfrifiadurol a pheirianwyr meddalwedd.

Cymerwch gip ar ein cyrsiau israddedig tair, pedair a phum mlynedd, sy'n cynnig cymysgedd o opsiynau i gyd-fynd â'ch uchelgeisiau, gan gynnwys y cyfle i fwynhau blwyddyn gyflogedig sy'n gwella cyflogadwyedd mewn diwydiant, i gymryd blwyddyn i astudio mewn prifysgol dramor, a/neu gyfuno astudiaethau israddedig ac ôl-raddedig mewn un cwrs.

Ac oherwydd bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn berthnasol i bob agwedd ar gymdeithas, rydym, bob blwyddyn, yn falch o weld ein myfyrwyr yn graddio gyda'r sgiliau ar gyfer gyrfaoedd mewn peirianneg, addysgu, gofal iechyd, y gyfraith, rheoli, cyllid a mwy o ganlyniad.