Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Grangetown, i wneud yr ardal yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddi. Gwneir hyn drwy ymchwil o'r radd flaenaf, yn ogystal â chyfleoedd addysgu a chyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol.

Mae'r Porth Cymunedol yn ei gwneud yn hawdd i aelodau o Brifysgol Caerdydd a chymunedau lleol gydweithio er mwyn cyflawni targedau cyffredin.

Diben Porth Cymunedol Grangetown yw gwneud Grangetown yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddo. Gwneir hynny drwy gynnig ymchwil o'r radd flaenaf gan y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd addysgu a gwirfoddoli sy'n ymateb i anghenion lleol.

Rydym yn treialu'r syniad hwn gyda chymunedau Grangetown tan fis Awst 2017. Gobeithiwn ddechrau cyflwyno'r rhaglen i gymunedau eraill bryd hyn.