Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Rydym yma i’ch helpu chi i fanteisio ar ein hamrywiaeth o wasanaethau TG yn ystod eich amser yn y Brifsygol.

Gwasnaethau Cyfrifiadura
Ystafell gyfrifiaduron Ysgol y Gyfraith.

Gall ein myfyrwyr gael amrywiaeth o gefnogaeth, offer ac adnoddau TG i helpu gyda'u hastudiaethau.

Mae gan ein myfyrwyr fynediad i:

  • Rhwydwaith di-wifr ar draws y Brifysgol gyfan, sy'n rhad ac am ddim, ac ar gael ar gampysau Cathays a Pharc y Mynydd Bychan yn ogystal â phreswylfeydd a berchnogir gan y Brifysgol.
  • Ystafelloedd Cyfrifiadura (gan gynnwys rhaid sydd ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos) ar draws y ddau gampws
  • Mynediad dros y we i'r holl gwasanaethau ar-lein sydd angen arnoch ar gyfer eich astudiaeth, gan gynnwys ebost, calendr, filestore, amgylchedd dysgu rhithwir, llyfrau a chyfnodolion ar-lein, drwy fewnrwyd y Brifysgol.
  • Gallwch renti gliniadur o Siop Inc yn Undeb y Myfyrwyr.
  • Cyrsiau hyfforddi a gweithdai i’ch helpu chi i gael y gorau o’n gwasanaethau TG.
  • Tanysgrifiad am ddim i gynnyrch Microsoft Office wrth i chi astudio yma. (Microsoft Office ProPlus)

Cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG am gymorth a chyngor am ddefnyddion ein gwasanaethau TG.

Desg Gwasanaeth TG