Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Dod o hyd i gwrs a addysgir

Pori fesul: Ysgol | A-Y

Dod o hyd i gwrs ymchwil

Pori fesul: Ysgol | Pwnc | A-Z

Postgraduate loan

Benthyciadau ôl-raddedig

ae’n bosibl y gallech wneud cais am fenthyciad ôl-raddedig gwerth hyd at £10,280 ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Calculator

Canllaw amgen am nawdd ôl-raddedig

Dysgwch sut i chwilio a gwneud cais ar gyfer ffynhonnell nawdd amgen sy’n rhoi dyfarniadau i fyfyrwyr ôl-raddedig presennol a darpar fyfyrwyr ôl-raddedig.

Follow postgraduate

Cysylltwch â ni

Dysgwch ragor am astudiaethau ôl-raddedig a chael yr holl newyddion diweddaraf.

Three students outside the university talking and carrying books

Pa radd sy'n addas i fi?

Canllawiau a chyngor am y gwahanol fathau o raddau a addysgir ac ymchwil gallwn gynnig i chi.

Students sat in the library

Graddau a addysgir

Dewiswch o dros 200 o raddau Meistr a addysgir, graddau diploma a thystysgrifau.

Student working on research in laboratory

Graddau ymchwil

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc penodol yn drwyadl.

Arian a Ffioedd

Gwybodaeth am ein ffioedd a’r dewisiadau ariannu sydd ar gael i chi.

Hand on a computer mouse

Modiwlau unigol

Gallwch ddewis astudio modiwl unigol mewn nifer o feysydd pwnc.

Male student hands holding pen, completing postgraduate application form

Gwneud Cais

Gwybodaeth ar sut i wneud cais ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.

keyboard

I gael y wybodaeth ddiweddaraf

Tanysgrifiwch i dderbyn ein cylchlythyr e-bost er mwyn i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut i ariannu'ch astudiaethau.