Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Dod o hyd i gwrs a addysgir

Pori fesul: Ysgol | A-Y

Dod o hyd i gwrs ymchwil

Pori fesul: Ysgol | Pwnc | A-Z

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr

Mae ysgoloriaethau, gwerth £3,000, ar gael i fyfyrwyr y DU ac UE yn dechrau graddau Meistr ym mis Medi 2019.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhaglenni Hyfforddiant Doethurol

Mae gennym nifer o ysgoloriaethau ar gael ar hyn o bryd drwy ein Rhaglenni Hyfforddiant Doethurol.

Barn ein myfyrwyr

Gallwch gael gwybod beth yw barn rhai o’n myfyrwyr ôl-raddedig presennol am sut mae pethau’n mynd yng Nghaerdydd drwy ddarllen ein Blog Bywyd Ôl-raddedig.

Postgraduate students outside Haydn Ellis building

Graddau a addysgir

Dewiswch o dros 200 o raddau Meistr a addysgir, graddau diploma a thystysgrifau.

Student working on research in laboratory

Graddau ymchwil

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc penodol yn drwyadl.

PG student studying in the park

Cyrsiau trosi

Astudiwch bwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu yrfa, i’ch cefnogi chi gyda newid llwybr gyrfa.

Ariannu

Gwybodaeth am y dewisiadau ariannu sydd ar gael i chi.