Parcio

Nid yw parcio ar gael ar y safle, nac o fewn radiws 3 milltir i'r preswylfeydd canlynol:

 • Neuadd Aberconwy
 • Neuadd Aberdâr
 • Neuadd Colum
 • Neuadd Gordon
 • Neuadd Senghennydd
 • Tai Myfyrwyr (Heol /Rhodfa Colum)
 • Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Pentref)
 • Llys Tal-y-Bont
 • Llys Tal-y-Bont De

Mae parcio yn gyfyngedig i fyfyrwyr gyda thrwydded pharcio wedi’i ddyrannu yn y neuaddau preswyl canlynol (os nad ydych wedi cael trwydded parcio wedi’i ddyrannu, ni fyddwch yn gallu parcio ar y safle, nac o fewn tair milltir)

 • Llys Cartwright
 • Neuadd Hodge
 • Neuadd Roy Jenkins
 • Llys Senghennydd
 • Llys Tal-y-Bont (trwyddedau myfyrwyr anabl yn unig)
 • Llys Tal-y-Bont Gogledd
 • Neuadd y Brifysgol
 • Porth Tal-y-bont

Ar gyfer dibenion diogelwch, mae’n rhaid i bob cerbyd modur wedi’i barcio ar dir y Brifysgol ddangos trwydded parcio ddilys. Bydd unrhyw gerbyd nad yw’n dangos trwydded parcio yn destun i gamau pellach. Rydym yn eich cynghori i ddiogelu eich cerbyd ar bob adeg ac i beidio â gadael eitemau gwerthfawr yn eich cerbyd.

Er mwyn caniatáu mynediad i gerbydau argyfwng ar unrhyw adeg, mae’n rhaid bod cerbydau wedi parcio mewn lleoedd parcio penodedig i breswylwyr. Nodwch, mae yna gyfyngiad cyflymder o 5 milltir yr awr ar bob safle preswylfeydd.

Dulliau eraill o deithio

Mae'r mwyafrif o fyfyrwyr yn ei chael yn hawdd teithio o amgylch Caerdydd a'r ardal gyfagos wrth gerdded, beicio, neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae gan Gaerdydd rwydwaith trafnidiaeth leol ardderchog. Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at y manylion cyswllt isod:

Trenau

Trenau Arriva Cymru
+44 (0)33 3321 1202

Bysiau

Bws Caerdydd
+44 (0)29 2066 6444

Neuadd y Brifysgol

Mae yna wasanaeth bws penodedig i fyfyrwyr y Brifysgol sy'n rhedeg o Gampws Parc Cathays hyd at Gampws Parc y Mynydd Bychan. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhedeg yn ystod yr wythnos rhwng 19 Medi 2018 a 14 Mehefin 2019, yn gyffredinol ar yr adegau canlynol:

 • Gampws Parc Cathays – 8:20-17:30
 • Gampws Parc y Mynydd Bychan – 8:20-17:30

Sylwch: nid yw’r gwasanaeth ar gael yn ystod gwyliau’r Nadolig (15 Rhagfyr 2018 tan 6 Ionawr 2019) na gwyliau’r Pasg (13 Ebrill 2019 i 5 Mai 2019).

Rhifau tacsi

Dragon Taxis
+44 (0)29 2033 3333

Premier Cars
+44 (0)29 2055 5555

Capital Cabs
+44 (0)29 2077 7777