Parcio

Nid yw parcio ar gael ar y safle, nac o fewn radiws 3 milltir i'r preswylfeydd canlynol:

 • Neuadd Aberconwy
 • Neuadd Aberdâr
 • Neuadd Colum
 • Neuadd Senghennydd
 • Tai Myfyrwyr (Heol /Rhodfa Colum)
 • Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Pentref)
 • Llys Tal-y-Bont
 • Llys Tal-y-Bont De

Mae parcio yn gyfyngedig i fyfyrwyr gyda thrwydded pharcio wedi’i ddyrannu yn y neuaddau preswyl canlynol (os nad ydych wedi cael trwydded parcio wedi’i ddyrannu, ni fyddwch yn gallu parcio ar y safle, nac o fewn tair milltir)

 • Llys Cartwright
 • Neuadd Gordon
 • Neuadd Hodge
 • Neuadd Roy Jenkins
 • Llys Senghennydd
 • Llys Tal-y-Bont (trwyddedau myfyrwyr anabl yn unig)
 • Llys Tal-y-Bont Gogledd
 • Neuadd y Brifysgol
 • Porth Tal-y-bont

Ar gyfer dibenion diogelwch, mae’n rhaid i bob cerbyd modur wedi’i barcio ar dir y Brifysgol ddangos trwydded parcio ddilys. Bydd unrhyw gerbyd nad yw’n dangos trwydded parcio yn destun i gamau pellach, a allai arwain at gosb benodedig. Rydym yn eich cynghori i ddiogelu eich cerbyd ar bob adeg ac i beidio â gadael eitemau gwerthfawr yn eich cerbyd.

Er mwyn caniatáu mynediad i gerbydau argyfwng ar unrhyw adeg, mae’n rhaid bod cerbydau wedi parcio mewn lleoedd parcio penodedig i breswylwyr. Nodwch, mae yna gyfyngiad cyflymder o 5 milltir yr awr ar bob safle preswylfeydd.

Dulliau eraill o deithio

Mae'r mwyafrif o fyfyrwyr yn ei chael yn hawdd teithio o amgylch Caerdydd a'r ardal gyfagos wrth gerdded, beicio, neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae gan Gaerdydd rwydwaith trafnidiaeth leol ardderchog. Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at y manylion cyswllt isod:

Alternative means of transport

Most students find it easy to get around Cardiff and the surrounding area by walking, cycling or using public transport. Cardiff has an excellent local transport network. For further information, please refer to the contacts below:

Trenau

Trenau Arriva Cymru
+44 (0)33 3321 1202

Bysiau

Bws Caerdydd
+44 (0)29 2066 6444

Neuadd y Brifysgol

Mae yna wasanaeth bws penodedig i fyfyrwyr y Brifysgol sy'n rhedeg o Gampws Parc Cathays hyd at Gampws Parc y Mynydd Bychan. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhedeg yn ystod yr wythnos rhwng 14 Medi 2016 a 9 Mehefin 2017, yn gyffredinol ar yr adegau canlynol:

 • Gampws Parc Cathays – 8:20-17:30
 • Gampws Parc y Mynydd Bychan – 8:20-17:30

Sylwch: nid yw’r gwasanaeth ar gael yn ystod gwyliau’r Nadolig (10 Rhagfyr 2016 tan 1 Ionawr 2017) na gwyliau’r Pasg (8 Ebrill 2016 i 30 Ebrill 2017). Bydd yr amseroedd hefyd yn amrywio dros gyfnod yr arholiadau a’r wythnos ddarllen.

Rhifau tacsi

Dragon Taxis
+44 (0)29 2033 3333

Premier Cars
+44 (0)29 2055 5555

Capital Cabs
+44 (0)29 2077 7777