Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

People on laptops

Bwrdd yn cyfarfod i adolygu darpariaeth y gwasanaeth presennol ar gyfer pobl ifanc a dyfodol prosiect cymorth lles digidol newydd

27 Ionawr 2023

Y mis hwn, cyfarfu aelodau'r Bwrdd Gweithredu ac Ymgysylltu (IEB), gan gynnwys cynrychiolwyr ieuenctid, clinigwyr y GIG, partneriaid trydydd sector a chynghorwyr o Lywodraeth Cymru i drafod prosiectau ymchwil parhaus yng Nghanolfan Wolfson ac adolygiad o wasanaethau cwnsela mewn ysgolion a'r gymuned.

A young person works at a desk

Practitioner review examines the importance of understanding depression in young people with neurodevelopmental disorders

15 Medi 2022

Mae ymchwilwyr wedi cynnal adolygiad sydd wedi'i anelu at glinigwyr, sy'n archwilio'r canfyddiadau diweddaraf ar iselder ymhlith pobl ifanc ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) ac anhwylder y sbectrwm awtistiaeth (ASD).

A young woman wearing headphones sits on a bed writing in a notepad

Seminar paper examines the rise of depression in young people

12 Awst 2022

Mae ymchwilwyr o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc wedi cydweithio â phartneriaid rhyngwladol i gynhyrchu dadansoddiad manwl o anhwylder iselder mawr mewn pobl ifanc.

Plant a ddechreuodd yn yr ysgol uwchradd yn 2021 yn fwy tebygol o nodi bod ganddynt symptomau iselder uwch, yn ôl dadansoddiad

2 Awst 2022

Mae’r canfyddiadau'n seiliedig ar ymatebion i ddau arolwg cenedlaethol mawr o bobl ifanc yng Nghymru

Screenshot of attendees from the Wolfson Centre's first virtual Summer School

Ysgol haf agoriadol 'hynod ddiddorol' yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang

29 Gorffennaf 2022

Cynhaliodd Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson ei hysgol haf rithiol gyntaf i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd ac mae wedi derbyn adborth cadarnhaol gan y mynychwyr.

a Black man wearing headphones sits at a laptop making notes

Tymor cyntaf llwyddiannus ar gyfer cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd

11 Gorffennaf 2022

The Wolfson Centre for Young People’s Mental Health’s new public lecture series has been well received in its first term.

young boy on phone

Ymchwilwyr yn adolygu technolegau digidol i gefnogi pobl ifanc ag iselder a phryder

17 Mehefin 2022

Cynhaliwyd adolygiad o dechnolegau iechyd meddwl digidol gan dîm cydweithredol sy'n cynnwys cydweithwyr o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc.

 Two women sit at table talking

Canolfan ymchwil i lansio cyfres seminarau newydd sy'n canolbwyntio ar glinigol

30 Mai 2022

Bydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cynnal ei seminar Sbotolau Clinigol cyntaf ym mis Mehefin 2022.

Rebecca Anthony headshot

Ymchwilydd yn ennill gwobr Ymchwil Iechyd Meddwl am feysydd sydd heb eu diogelu

18 Mai 2022

Mae ymchwilydd o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc a DECIPHer wedi ennill gwobr gan y Deorydd Ymchwil Iechyd Meddwl.

a group of young people laughing in a circle wearing bright colours

Pobl ifanc yn adolygu adnodd gwasanaethau cwnsela

5 Mai 2022

Cynghorwyr Ieuenctid Canolfan Wolfson yn cynnig adborth ar adnodd newydd i rannu gwybodaeth ar wasanaethau cwnsela yng Nghymru.