Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

teacher at front of classroom laughing with pupils

Digwyddiad cydweithredol ar-lein i'w gynnal ar les mewn ysgolion

17 Ionawr 2022

Bydd Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson a Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (T4CYP) yn cynnal digwyddiad ar-lein fis nesaf ar y ffordd orau i gefnogi ysgolion i wella lles pobl ifanc.

A person in a blue hoody walking alone down a dirt track road

Astudiaeth newydd ar ADHD mewn oedolion ag iselder rheolaidd

6 Ionawr 2022

Mae ymchwilwyr o Ganolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson wedi gwneud gwaith i ymchwilio i amlder ac effaith anhwylder diffyg sylw/gorfywiogrwydd (ADHD) mewn menywod sy'n oedolion ag iselder rheolaidd.

A group of friends sit in a coffee shop

Cyd-gynhyrchiad gyda phobl ifanc ar waith mewn canolfan ymchwil

15 Rhagfyr 2021

Mae Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc wedi dechrau ar ei gwaith cyd-gynhyrchu gydag aelodau o Grwpiau Cynghori Ieuenctid y ganolfan ymchwil.

Diverse group of young people stand in a circle

Dadl yn y Senedd yn tynnu sylw at bartneriaeth canolfan ymchwil â phobl ifanc

1 Rhagfyr 2021

Mewn dadl ddiweddar yn y Senedd cafwyd canmoliaeth i’r bartneriaeth barhaus rhwng Canolfan Wolfson a phobl ifanc ym maes ymchwil iechyd meddwl ieuenctid.

Pupil in focus with hand raised in classroom

Research explores association between school absence, exclusion and pupils’ mental health

25 Tachwedd 2021

Mae presenoldeb gwael yn yr ysgol yn effeithio ar ddyfodol plentyn. Nawr mae ymchwilwyr yn dweud bod yr absenoldebau hyn yn ddangosyddion posibl o iechyd meddwl gwael yn awr neu yn y dyfodol.

books on desk

Cwrdd â'r ymchwilydd: Dr Yulia Shenderovich

18 Tachwedd 2021

Mae ymchwilydd wedi ymuno â Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc fel Uwch Ddarlithydd, ac mae’n cyd-arwain cynlluniau i gefnogi ansawdd ymchwil feintiol a gwyddoniaeth agored ar draws y Ganolfan.

Image of globe taken in orange light

Bwrdd Cynghori Gwyddonol yn arddangos cyrhaeddiad byd-eang canolfan ymchwil

10 Tachwedd 2021

Cynhaliodd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc gyfarfod blynyddol cyntaf eu Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol y mis hwn.

Roedd perthynas plant ag athrawon yn parhau'n gryf er gwaethaf anawsterau emosiynol y pandemig, yn ôl adroddiad

4 Tachwedd 2021

Plant ysgol gynradd yn adrodd am gynnydd mewn anawsterau emosiynol yn ystod y cyfnod clo

A young person with pink hair works at laptop

Cyfarfodydd grwpiau cynghori ieuenctid yn cychwyn yng Nghanolfan Wolfson

25 Hydref 2021

Mae'r ddau Grŵp Cynghori Ieuenctid newydd wedi dechrau cyfarfod ar-lein yng Nghanolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson.

Young boy lies on bed with homework

Papur ymchwil newydd yn archwilio'r gwahaniaethau mewn iselder yn y glasoed

19 Hydref 2021

Mae ymchwilwyr yng Nghanolfan Wolfson wedi ymgymryd â gwaith i ddeall y gwahaniaethau sy'n bodoli mewn iselder yn ystod glasoed.