Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Canolfan Wolfson yn croesawu aelodau'r bwrdd i drafod prosiectau sydd â’r nod o wella polisïau a phrofiad pobl ifanc yn yr ysgol

26 Gorffennaf 2023

The Implementation and Engagement Board (IEB) met to discuss ongoing research projects at the Wolfson Centre and a review of school and community-based counselling services.

Ymchwil Canolfan Wolfson yn anelu at ddeall y cysylltiad rhwng ADHD ac iselder mewn pobl ifanc yn well

15 Gorffennaf 2023

Researchers at Cardiff University, are undertaking a new research project, led by Dr Lucy Riglin, called “How and why does ADHD lead to depression in young people?”

Small group of teens walking to a forest

Astudiaeth newydd yn dangos cynnydd mewn problemau emosiynol ymhlith pobl ifanc ar draws y cenedlaethau

6 Mehefin 2023

A new Wolfson Centre for Young People’s Mental Health study led by Dr Jessica Armitage has revealed a concerning trend in the mental well-being of young people.

World health organization WHO logo on laptop

Ymchwilydd Canolfan Wolfson yn ymwneud â chanllawiau newydd WHO i atal cam-drin plant

20 Ebrill 2023

Mae ymchwilydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Yulia Shenderovich, wedi bod yn ymwneud â chynnal cyfres o adolygiadau o lenyddiaeth i lywio'r canllawiau WHO hyn.

People on laptops

Bwrdd yn cyfarfod i adolygu darpariaeth y gwasanaeth presennol ar gyfer pobl ifanc a dyfodol prosiect cymorth lles digidol newydd

27 Ionawr 2023

Y mis hwn, cyfarfu aelodau'r Bwrdd Gweithredu ac Ymgysylltu (IEB), gan gynnwys cynrychiolwyr ieuenctid, clinigwyr y GIG, partneriaid trydydd sector a chynghorwyr o Lywodraeth Cymru i drafod prosiectau ymchwil parhaus yng Nghanolfan Wolfson ac adolygiad o wasanaethau cwnsela mewn ysgolion a'r gymuned.

A young person works at a desk

Practitioner review examines the importance of understanding depression in young people with neurodevelopmental disorders

15 Medi 2022

Mae ymchwilwyr wedi cynnal adolygiad sydd wedi'i anelu at glinigwyr, sy'n archwilio'r canfyddiadau diweddaraf ar iselder ymhlith pobl ifanc ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) ac anhwylder y sbectrwm awtistiaeth (ASD).

A young woman wearing headphones sits on a bed writing in a notepad

Seminar paper examines the rise of depression in young people

12 Awst 2022

Mae ymchwilwyr o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc wedi cydweithio â phartneriaid rhyngwladol i gynhyrchu dadansoddiad manwl o anhwylder iselder mawr mewn pobl ifanc.

Plant a ddechreuodd yn yr ysgol uwchradd yn 2021 yn fwy tebygol o nodi bod ganddynt symptomau iselder uwch, yn ôl dadansoddiad

2 Awst 2022

Mae’r canfyddiadau'n seiliedig ar ymatebion i ddau arolwg cenedlaethol mawr o bobl ifanc yng Nghymru

Screenshot of attendees from the Wolfson Centre's first virtual Summer School

Ysgol haf agoriadol 'hynod ddiddorol' yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang

29 Gorffennaf 2022

Cynhaliodd Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson ei hysgol haf rithiol gyntaf i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd ac mae wedi derbyn adborth cadarnhaol gan y mynychwyr.

a Black man wearing headphones sits at a laptop making notes

Tymor cyntaf llwyddiannus ar gyfer cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd

11 Gorffennaf 2022

The Wolfson Centre for Young People’s Mental Health’s new public lecture series has been well received in its first term.