Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

books on desk

Cwrdd â'r ymchwilydd: Dr Chris Eaton

21 Mehefin 2021

Mae Canolfan Wolfson wedi croesawu cydweithiwr ymchwil newydd, fydd yn gweithio ar draws y Ganolfan a Llywodraeth Cymru.

children on classroom floor listening to teacher

Mesur lles sy'n briodol i'w ddefnyddio gyda phlant mewn gofal

2 Mehefin 2021

Mae pobl ifanc mewn gofal yn nodi lles meddyliol is na'u cyfoedion.

Young boy with his hood up using a laptop at home

Waterloo Foundation Annual Conference an online success

19 Mai 2021

This year's conference gave a valuable insight into the effects of the COVID-19 pandemic on the mental health of young people.

Mae astudiaeth yn dangos sut mae'r cyfnod clo wedi cynyddu problemau o ran iechyd meddwl ar gyfer plant sy'n agored i niwed

28 Ebrill 2021

Ymchwil Prifysgol Caerdydd yw'r cyntaf i asesu effaith COVID-19 ar blant sydd 'mewn perygl'

REF - Education

Mae dwy ran o dair o blant yn edrych ymlaen at bontio i'r ysgol uwchradd, yn ôl adroddiad newydd

20 Ebrill 2021

Mae pontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yn garreg filltir bwysig ym mywyd person ifanc a thra bo llawer o blant yn edrych ymlaen ato, mae hefyd yn destun pryder i eraill.

WISERD research

Mae adroddiad Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion yn tynnu sylw at lefel uchel o symptomau iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru

29 Mawrth 2021

Nododd un ym mhob pum person ifanc yng Nghymru lefelau uchel iawn o symptomau iechyd meddwl cyn pandemig COVID-19.

Teacher standing in class with whiteboard

Papur newydd yn ymchwilio i'r ffordd mae iechyd meddwl plant yn dylanwadu wrth bontio i'r ysgol uwchradd

24 Mawrth 2021

Mae pontio i'r ysgol uwchradd yn gyfnod heriol i blentyn a gall effeithio ar iechyd meddwl a chyflawniad academaidd disgybl yn y dyfodol.

National Assembly for Wales

Gweinidog yn cydnabod gwaith Canolfan Wolfson

2 Rhagfyr 2020

Mae ymchwil o Ganolfan Wolfson newydd sbon Prifysgol Caerdydd ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl ifanc wedi amlygu bod 80% o broblemau iechyd meddwl yn dechrau'n ifanc.

Wolfson announcement

Mynd i’r afael â gorbryder ac iselder ymhlith pobl ifanc

7 Rhagfyr 2020

£10m gan Sefydliad Wolfson i sefydlu Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc