Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Aeth Dr Alex George ati i ‘godi cwr’ y llen ar yr heriau iechyd meddwl y bydd pobl ifanc yn eu hwynebu

14 Mai 2024

Y meddyg a chyflwynydd i siarad yng nghyfres Sgyrsiau Caerdydd Prifysgol Caerdydd am iechyd meddwl ieuenctid

Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Wolfson wedi'i hethol yn gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

8 Mai 2024

Professor Stephan Collishaw, co-director of the Wolfson Centre has been elected as a fellow for the Learned Society of Wales.

a young woman in pink and purple writing at a desk

Astudiaeth flaenllaw newydd yn ceisio amddiffyn pobl ifanc rhag datblygu iselder

24 Ebrill 2024

The Wolfson Centre for Young People's Mental Health has launched an ambitious research study aimed at safeguarding young people against the risk of developing depression.

Mae papur newydd yn helpu ni i ddeall sut mae problemau emosiynol yn ystod plentyndod yn datblygu dros amser

25 Mawrth 2024

Those with increasing problems in adolescence or persistent issues from childhood were found to be at higher risk of depressive symptoms, self-harm, and poor educational attainment in early adulthood

Gallwch gyflwyno cais ar gyfer Ysgol Haf Wolfson 2024 nawr

4 Mawrth 2024

The Wolfson Centre for Young People’s Mental Health is set to host its third virtual Summer School this July.

Papur newydd yn ymchwilio i drywydd iselder mewn plant

6 Chwefror 2024

Children who have a parent with depression are at an increased risk of developing depression themselves. A new research paper from the Wolfson Centre for Young People’s Mental Health has undertaken work to understand the impact parental depression can have on a young person.

Astudiaeth hydredol yn olrhain iselder a gorbryder mewn plant o rieni isel eu hysbryd o blentyndod i fywyd fel oedolyn

29 Ionawr 2024

Young people with a depressed parent are more likely to suffer with depression and anxiety themselves.

Family playing in forest

Problemau emosiynol ymysg pobl ifanc wedi bod ar gynnydd chwim, hyd yn oed cyn y pandemig

20 Rhagfyr 2023

Mae ymchwil yn dangos cynnydd sylweddol yn y gyfran sy'n profi symptomau emosiynol ymhlith pobl ifanc yng Nghymru yn y blynyddoedd yn union cyn y pandemig.

Archwilio'r cysylltiad rhwng gwybodaeth genetig ac iselder a gorbryder

16 Hydref 2023

The study found that higher genetic scores to depression, anxiety, ADHD, and autism spectrum disorder were associated with having at least one episode of emotional disorder, compared to having no episodes.

Astudiaeth yn dod o hyd i dri phatrwm a nodweddion cyfunol rhwng ADHD a awtistiaeth ar draws oes bywyd

26 Medi 2023

The research team investigated how traits of autism and ADHD developed together between the ages of 4 to 25 years old.