Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

 Two women sit at table talking

Canolfan ymchwil i lansio cyfres seminarau newydd sy'n canolbwyntio ar glinigol

30 Mai 2022

Bydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cynnal ei seminar Sbotolau Clinigol cyntaf ym mis Mehefin 2022.

Rebecca Anthony headshot

Ymchwilydd yn ennill gwobr Ymchwil Iechyd Meddwl am feysydd sydd heb eu diogelu

18 Mai 2022

Mae ymchwilydd o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc a DECIPHer wedi ennill gwobr gan y Deorydd Ymchwil Iechyd Meddwl.

a group of young people laughing in a circle wearing bright colours

Pobl ifanc yn adolygu adnodd gwasanaethau cwnsela

5 Mai 2022

Cynghorwyr Ieuenctid Canolfan Wolfson yn cynnig adborth ar adnodd newydd i rannu gwybodaeth ar wasanaethau cwnsela yng Nghymru.

SPARK building image by Will Scot

Cyhoeddi Uwch Arweinwyr Ymchwil gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

29 Ebrill 2022

Mae carfan o academyddion talentog o SPARK ymhlith rhestr o Uwch Arweinwyr Ymchwil a gyhoeddwyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan gynnwys athro o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc.

Couple with two young children, one holding hands and swinging

Academic and community collaboration creates resources for families affected by war

12 Ebrill 2022

A senior lecturer from the Wolfson Centre has worked with Oxford University to create parenting advice resources for families in humanitarian crises.

young adults sit around table on laptops

Ceisiadau ar agor ar gyfer Ysgol Haf newydd mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid

6 Ebrill 2022

Bydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cynnal ei Hysgol Haf rithwir gyntaf ym mis Gorffennaf eleni.

Business woman speaking at a seminar

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl pobl ifanc

31 Mawrth 2022

Bydd cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus yng nghwmni academyddion o fri rhyngwladol yn cael ei lansio fis nesaf; mae’r gyfres wedi’u threfnu gan Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc.

A boy watches a school lesson on a laptop

Astudiaeth newydd ar iechyd meddwl a boddhad bywyd ymhlith plant ysgol yng Nghymru

24 Mawrth 2022

Mae ymchwilwyr o Ganolfan Wolfson a DECIPHer wedi gwneud gwaith yn edrych ar newidiadau mewn iechyd meddwl a boddhad bywyd ymhlith plant 10-11 oed yng Nghymru, cyn pandemig COVID-19 a blwyddyn ar ôl iddo ddechrau.

books on desk

Cwrdd â'r ymchwilydd: Dr Olga Eyre

18 Mawrth 2022

Mae Cymrawd Ymchwil Clinigol wedi ymuno â Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc.

A diverse group of young adults work together around a table

Ymchwil yn archwilio Symptomau ADHD “sy’n datblygu yn hwyrach” – sef ymhlith oedolion ifanc

7 Mawrth 2022

Ar hyn o bryd, ystyrir bod anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) yn gyflwr sy'n dechrau plentyndod gyda diagnosis sy'n ei gwneud yn ofynnol i symptomau fod cyn eu bod yn ddeuddeg oed. Fodd bynnag, mae ymchwil yn awgrymu y gallai symptomau ADHD ddod i'r amlwg gyntaf yn ystod glasoed neu fywyd fel oedolyn i rai.