Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Cynghori Ieuenctid Canolfan Wolfson

As the Wolfson Centre’s research gets underway, new and exciting opportunities to get involved in our work will become available.

A group of young people at a science activity- stock photo

Mae gennym gyfleoedd cyffrous i bobl ifanc gymryd rhan yn ein hymchwil.

Mae Canolfan Wolfson yn dymuno gosod profiadau a lleisiau pobl ifanc wrth galon ein gwaith.

Rydym ni'n awyddus i recriwtio pobl ifanc 14-25 oed â phrofiad o fyw gydag iechyd meddwl i ymuno â'n Grŵp Cynghori Ieuenctid newydd.

Bydd aelodau'n cael cyfle i fod yn rhan weithredol o fenter ymchwil newydd o bwys ym maes iechyd meddwl pobl ifanc.

Sut i'n helpu ni

Trwy ymuno â Grŵp Cynghori Ieuenctid Canolfan Wolfson, byddwch yn:

  • Helpu i ffurfio gwaith y Ganolfan trwy gynghori ar y cwestiynau ymchwil sy'n bwysig i bobl ifanc.
  • Ein cynghori ni ar sut rydyn ni'n cynnal ein hymchwil.
  • Ein cynorthwyo ni i ddeall beth mae'r canfyddiadau ymchwil yn ei olygu i bobl ifanc.
  • Awgrymu sut y gellid defnyddio'r canfyddiadau i wella'r hyn sy'n digwydd mewn bywyd go iawn i bob ifanc sy'n byw gyda phrofiadau iechyd meddwl.

Follow us @wolfsoncentre to keep up to date with the latest information on how to get involved and participate in the Wolfson Centre's ongoing research.