Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Mae Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn dod ag ymchwilwyr o’r radd flaenaf ynghyd i ganolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

Wedi'i sefydlu yn 2020, mae Canolfan Wolfson yn dwyn ynghyd arbenigedd mewn seiciatreg ddatblygiadol a chlinigol, geneteg, gwyddorau cymdeithasol a niwrowyddoniaeth, i ddeall heriau iechyd meddwl glasoed yn well.

hadyn ellis in sunshine

Many of our staff are based in the Hadyn Ellis Building that brings together experts in mental health research.

When it is completed, our staff and students working on mental health in schools, our young person’s advisory group and many of our public events will be based in the sbarc | spark building as part of Cardiff University's new Innovation Campus.

Ein gweledigaeth yw gwneud newid sylweddol mewn darganfyddiad gwyddonol sydd â manteision cyflym i iechyd meddwl pobl ifanc trwy weithredu ymyriadau a pholisïau effeithiol.

Mae ein holl ganfyddiadau gwyddonol yn cael eu datblygu mewn partneriaeth â phobl ifanc, ymarferwyr a llunwyr polisïau a chaiff y wybodaeth a gynhyrchir ei defnyddio i lywio iechyd cyhoeddus a pholisïau ysgolion er mwyn ceisio hyrwyddo iechyd meddwl gwell ymhlith pobl ifanc.

Bydd ein harbenigwyr yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, Llywodraeth Cymru, y GIG, ac ysgolion ledled Cymru.

Arweinir y ganolfan ar y cyd gan yr  a'r Yr Athro Frances Rice a Yr Athro Stephan Collishaw.