Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Ymunwch â ni a chewch groeso i fyd o ysgolheictod heriol mewn amgylchedd ymchwil gefnogol.

Ni yw un o'r canolfannau academaidd mwyaf blaengar ar gyfer ymchwil i'r Gymraeg, ei llenyddiaeth, ei diwylliant a'i dyfodol.

Dyfarnwyd mai ansawdd gwaith ymchwil gwreiddiol a threiddgar yr Ysgol oedd y gorau yng Nghymru a'r seithfed yn y Deyrnas Unedig yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

Rydym yn chwarae rôl bwysig yn natblygiad y ddisgyblaeth yn yr 21ain ganrif, yn ogystal â dylanwadu ar brosesau deddfwriaethol a chyfrannu at weithgarwch llenyddol a diwylliannol arloesol drwy ddefnyddio technolegau newydd.

Cewch ddewis rhwng dau lwybr ymchwil gwahanol yn yr Ysgol:

Mae’r ddau lwybr yn hyblyg iawn a chewch ddewis y ffordd o astudio sydd fwyaf addas i chi a’ch amgylchiadau. Cynigir PhD rhan-amser (5 mlynedd) neu lawn-amser (3 mlynedd) ac MPhil am gyfnod o 1-2 flynedd.

Oherwydd ehangder diddordebau ac arbenigedd staff yr Ysgol, fe geir nifer o feysydd ymchwil ôl-raddedig, gan gynnwys:

 • Llenyddiaeth Gymraeg ar hyd y canrifoedd
 • Astudiaethau cyfieithu
 • Hunaniaeth, ethnigrwydd ac amlddiwylliannedd
 • Ysgrifennu creadigol a beirniadol
 • Astudiaethau gwerin
 • Astudiaethau Cymry America
 • Llenyddiaeth plant
 • Caffael a dysgu iaith
 • Cynllunio a pholisi iaith
 • Hanes a datblygiad y Gymraeg (gan gynnwys tafodieithoedd)
 • Sosioieithyddiaeth y Gymraeg ac ieithoedd Celtaidd eraill
 • Technoleg iaith

Profiad gwaith

Mae cyfle gwych i’n myfyrwyr ôl-raddedig gael profiad gwaith wrth astudio gyda ni gan fanteisio ar ein lleoliad yn y brifddinas. Hefyd, darperir nifer o gyfleoedd i gyflogi myfyrwyr o fewn yr Ysgol.

Prosiectau ymchwil

Rhoddir, o bryd i’w gilydd, y cyfle i fyfyrwyr weithio yn rhan o brosiect ymchwil o dan arweiniad aelod o staff yr Ysgol.

Cynnal seminarau a sesiynau iaith

Gall yr Ysgol roi cyfle i fyfyrwyr ôl-raddedig gynnal seminarau a sesiynau iaith yn yr Ysgol. Bydd myfyrwyr yn mynychu cyrsiau hyfforddi penodol ar sut i ddysgu ac asesu cyn ymgymryd ag unrhyw waith o’r fath.

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth ar yr MPhil/PhD cysylltwch â Dr Jonathan Morris neu i drafod ysgoloriaethau cysylltwch â'r Ysgol.

Dr Jonathan Morris

Dr Jonathan Morris

Uwch-ddarlithydd

Siarad Cymraeg
Email
morrisj17@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2087 7266