Ewch i’r prif gynnwys

Traweffaith

Mae gennym enw da am greu ac ymgymryd â gwaith ymchwil sy'n cael effaith uniongyrchol ar gymdeithas, iaith, diwylliant a pholisi yn y Gymru gyfoes.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 enillodd yr Ysgol y sgôr uchaf posib (100%) am ei heffaith ar y byd ehangach, yr unig uned i gyflawni hynny ym maes Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth ledled y DU.

Rydym yn gweithio gydag ystod o asiantaethau proffesiynol a rhanddeiliaid allanol (ymysg y llywodraeth, y cyfryngau a'r celfyddydau) er mwyn trawsffurfio ymchwil yn bolisi, yn ddadeni diwylliannol a datblygiad ieithyddol.

Mabinogion book cover

Trawsnewid y Mabinogion

Cynyddu’r deall sydd ar fythau a chwedlau Cymreig o’r Mabinogion.

Welsh books

Ail-lunio cyfraith iaith yng Nghymru

Angen eglurder a chysondeb, a sicrhau cydymffurfio, ym maes rheoleiddio’r Gymraeg.