Ewch i’r prif gynnwys

Traweffaith ymchwil Ysgol y Gymraeg

Mae gennym enw da am greu ac ymgymryd â gwaith ymchwil sy'n cael effaith uniongyrchol ar gymdeithas, iaith, diwylliant a pholisi yn y Gymru gyfoes.

Rydym yn gweithio gydag ystod o asiantaethau proffesiynol a rhanddeiliaid allanol (ymysg y llywodraeth, y cyfryngau a'r celfyddydau) er mwyn trawsffurfio ymchwil yn bolisi, yn ddadeni diwylliannol a datblygiad ieithyddol.

Dylanwadu ar gynlluniau a pholisïau ieithyddol yng Nghymru ac Iwerddon

Dylanwadu ar gynlluniau a pholisïau ieithyddol yng Nghymru ac Iwerddon

Research led by Professor Diarmait Mac Giolla Chríost on the efficacy of Language Commissioners achieved improved outcomes for Welsh and Irish speakers.

Past highlights

Mabinogion book cover

Trawsnewid y Mabinogion

Cynyddu’r deall sydd ar fythau a chwedlau Cymreig o’r Mabinogion.

Welsh books

Ail-lunio cyfraith iaith yng Nghymru

Angen eglurder a chysondeb, a sicrhau cydymffurfio, ym maes rheoleiddio’r Gymraeg.