Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Rydym yn cynnig dwy radd anrhydedd sengl gyffrous ac arloesol.

Mae’r BA yn y Gymraeg yn cynnig dau lwybr - un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio’r Gymraeg fel iaith gyntaf ac un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio’r Gymraeg fel ail iaith. Yn y flwyddyn gyntaf bydd y carfanau hyn yn cael eu dysgu ar wahân cyn dod at ei gilydd ar gyfer rhai modiwlau yn yr ail flwyddyn.

Eleni, cynigir gradd newydd, ar gyfer Mynediad 2018, sef y BA Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol sydd yn cyfuno’r academaidd a’r galwedigaethol. Nod y rhaglen gyfoes ac amrywiol hon yw eich helpu i ddatblygu sgiliau academaidd a sgiliau cyflogadwyedd o’r radd flaenaf er mwyn eich paratoi ar gyfer dilyn gyrfa lwyddiannus mewn ystod o feysydd gwahanol.

Darganfyddwch ragor am ein rhaglenni a’r profiad gallwch chi ddisgwyl os ydych yn ymuno â ni.

Rydym yn meithrin tair nodwedd allweddol yn ein graddedigion: yn gyntaf, dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant; yn ail, sgiliau ieithyddol o’r radd flaenaf, ar lafar ac yn ysgrifenedig; ac yn drydydd, sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol a fydd yn werthfawr iawn wrth ddatblygu gyrfa mewn marchnad waith sy'n gynyddol gystadleuol.

Mae sawl ysgoloriaeth hael ar gael i gynorthwyo eich astudiaethau.

Yn ogystal â'r graddau sengl, mae amryw o raglenni cydanrhydedd ar gael hefyd.

"Dwi wrth fy modd yn astudio yn y brifddinas. Mae’n lleoliad arbennig i fyw sy’n cynnig cyfle gwych i gymdeithasu yn y Gymraeg."

Mared Harries