Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen MA

Mae ein MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn radd arloesol sy’n cynnig cyfle i ymwneud â maes eang a chyffrous trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae'n rhaglen hyblyg, lle byddwch yn ystyried y berthynas rhwng llenyddiaeth, iaith, diwylliant a hunaniaeth, ond bydd union gynnwys y cwrs yn cael ei deilwra yn ôl eich diddordebau ymchwil personol ac i gyd-fynd â’n meysydd arbenigedd. Mae’r meysydd hyn yn cynnwys:

 • llenyddiaeth Cymru drwy'r canrifoedd
 • ysgrifennu creadigol a beirniadol
 • llenyddiaeth plant
 • polisi a chynllunio iaith
 • theori cyfieithu a methodoleg
 • hunaniaeth, ethnigrwydd ac amlddiwylliannedd.

Bydd gweithio gydag arbenigwyr blaenllaw yn y meysydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau academaidd uwch yn eich maes dewisol a chynnal gwaith ymchwil gwreiddiol. Dyma rai enghreifftiau o waith ymchwil MA arloesol dros y blynyddoedd diwethaf: mapio tirwedd ieithyddol, beirniadaeth o lenyddiaeth greadigol, ymchwil ryngdestunol a llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol, a thechnolegau digidol ac ieithoedd lleiafrifol.

Postgraduate

A minnau’n dod yn wreiddiol o Efrog Newydd, fy niddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol oedd sail fy mhenderfyniad i ddilyn yr MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae cyfleusterau'r Brifysgol a'r staff yn yr Ysgol wedi cyfrannu at yr hyn yr rwyf yn credu yw profiad academaidd mwyaf gwerthfawr fy mywyd.

Joseph Shack

Y Gymuned

Byddwch yn ymuno â chymuned gefnogol a cholegaidd o gyfoedion ac academyddion. Mae canlyniadau diweddar yr Arolwg o Brofiadau Ôl-raddedigion a Addysgir (PTES) 2017 yn tynnu sylw at ein hanes o ragoriaeth ac ansawdd ein darpariaeth addysgu. Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae 100% o’n myfyrwyr wedi bod yn fodlon ar ansawdd y cwrs yn gyffredinol, a sgoriodd rhwng 90% a 100% yn y meysydd thematig canlynol:

 • asesu ac adborth (100%)
 • addysgu a dysgu (98%)
 • datblygu sgiliau (97%)
 • ymgysylltu (90%)
 • trefniadaeth a rheolaeth (90%).

Darllenwch ragor am ein MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd neu cysylltwch â Dr Siwan Rosser am ragor o wybodaeth.

Siwan Rosser

Dr Siwan Rosser

Uwch-ddarlithydd

Siarad Cymraeg
Email:
rossersm@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6287