Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen MA

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ar YouTube

Mae ein MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn radd arloesol sy’n cynnig cyfle i ymwneud â maes eang a chyffrous trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae'n rhaglen hyblyg, lle byddwch yn ystyried y berthynas rhwng llenyddiaeth, iaith, diwylliant a hunaniaeth, ond bydd union gynnwys y cwrs yn cael ei deilwra yn ôl eich diddordebau ymchwil personol ac i gyd-fynd â’n meysydd arbenigedd. Mae’r meysydd hyn yn cynnwys:

  • llenyddiaeth Cymru drwy'r canrifoedd
  • ysgrifennu creadigol a beirniadol
  • llenyddiaeth plant
  • polisi a chynllunio iaith
  • theori cyfieithu a methodoleg
  • hunaniaeth, ethnigrwydd ac amlddiwylliannedd.

Bydd gweithio gydag arbenigwyr blaenllaw yn y meysydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau academaidd uwch yn eich maes dewisol a chynnal gwaith ymchwil gwreiddiol. Dyma rai enghreifftiau o waith ymchwil MA arloesol dros y blynyddoedd diwethaf: mapio tirwedd ieithyddol, beirniadaeth o lenyddiaeth greadigol, ymchwil ryngdestunol a llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol, a thechnolegau digidol ac ieithoedd lleiafrifol.

A minnau’n dod yn wreiddiol o Efrog Newydd, fy niddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol oedd sail fy mhenderfyniad i ddilyn yr MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae cyfleusterau'r Brifysgol a'r staff yn yr Ysgol wedi cyfrannu at yr hyn yr rwyf yn credu yw profiad academaidd mwyaf gwerthfawr fy mywyd.

Joseph Shack
Course Qualification Mode
Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd MA Amser llawn, Rhan amser

Cysylltu

Picture of Rhiannon Marks

Dr Rhiannon Marks

Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr MA Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Telephone
+44 29208 75594
Email
MarksR@caerdydd.ac.uk